Level 43 Level 45
Level 44

4101 ☆ 4200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en hovedrolle
a leading part, starring role
utilfreds
dissatisfied
ydermere
furthermore [not derudover, endvidere, videregående, yderlig, desuden, videre, derudover, tilmed]
en dagbog
a diary
en bluse
a blouse
en udledning
an emission
Skåne
Scania (southern region of Sweden) [not Skandinavien]
en nationalpark
a national park
at bevirke
to cause, trigger [not forårsage, påføre, fremkalde]
en omstilling
a conversion [not ombygning]
et mandat
a mandate
at hæmme
to inhibit, impede
at udskyde
to postpone, defer [not opsætte]
en tegneserie
a cartoon
respektive
respective [not henholdsvis]
at brække
to break, crack [not bryde, knække]
en ulv
a wolf
en plastik
a plastic [not plast]
en parfume
a perfume
at generere
to generate [not frembringe]
en flade
a fleet [not flåde]
en begravelse
a funeral, burial
en seværdighed
a sight, attraction
(et) Sydafrika
South Africa
en formular
a form [not form]
at vægte
to emphasize [not understrege, fremhæve, fremvise]
frygtelig
terrible, terrifying
en betjent
a cop, police officer
en grundlov
a constitution [not forfatning]
et interval
an interval
en udlejer
a landlord, landlady
en logik
a logic
en spot
a spot [not plet]
en facon
a shape
en ambassade
an embassy
en overdragelse
a consignment
bemærkelsesværdig
noteworthy
en pasta
a pasta
en madras
a mattress
et kys
a kiss
en pensionist
a pensioner
et legeme
a body [not krop, lig, organ]
at mistænke
to suspect
udenom
around
gennemgående
general, consistent [not generel]
en livskvalitet
a quality of life [not kvalitet]
at udveksle
to exchange, swap [not bytte, udskifte, erstatte]
intellektuel
intellectual
æstetisk
aesthetic
et insekt
an insect
et evangelium
a gospel
en dåb
a baptism
en solcelle
a solar cell
at hviske
to whisper
et kul
a coal
hastig
hasty
pinlig
embarrassing
antik
antique, ancient
kommunistisk
communist
et hjemland
a home country [not hjem, hjemsted, bolig, hjemmebane]
revolutionær
revolutionary
en smartphone
a smartphone
en revne
a crack, slot
at revne
to tear
at riste
to grill, roast [not grill, grille]
at forære
to give [not give]
at modsætte
to oppose
et skum
a foam
sågar
even [not endda, endog, jævn]
et distrikt
a district
et tidende
a gazette
sær
weird [not underlig, mærkelig]
en fortjeneste
a profit [not gevinst, gavn]
en produktivitet
a productivity
en salme
a hymn
et spild
a waste
at kede
to bored
autentisk
authentic
ovre
upper, over [not øvre]
et varemærke
a trademark
sulten
hungry
en mine
a look, air; pit; mine [not blik, look, øjeblik]
en last
a cargo
et ar
a scar
en fold
a fold
en dildo
a dildo
en forsamling
an assembly
en pilot
a pilot
at frustrere
to frustrate
at bade
to bath
et ry
a reputation
overvældende
overwhelming
at nære
to feed [not føde, fodre]
et juletræ
a Christmas tree
en ventilation
a ventilation
rosa
rosa
en afvikling
a settlement, liquidation [not afgørelse, forlig]
organisatorisk
organizational
henover
over [not slut]
en finanslov
a finance budget of a state