Level 44 Level 46
Level 45

4201 ☆ 4300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
giftig
poisonous
skrå
slant, oblique
en afgrøde
a crop, yield
at afgrænse
to limit, outline, demarcate [not begrænse]
et gennembrud
a breakthrough
en problematik
an issue, problem [not problemstilling]
at forurene
to pollute
en nydelse
an enjoyment
en frisør
a hairdresser
(en) jazz
(a) jazz
at efterlyse
to search for
at strømme
to flow [not flyde]
at gro
to grow [not vokse]
et ideal
an ideal
at muliggøre
to enable
livlig
lively [not levende]
fremtrædende
prominent, famous [not berømt, kendt, bekendt]
en dråbe
a drop
en høne
a hen
et kaos
a chaos
et arbejdsliv
a work life
en barriere
a barrier [not spærre]
at anslå
to estimate [not skønne]
en julefrokost
a Christmas party
en dam
a pond
et patent
a patent
et forskningsprojekt
a research project
en urt
a herb
at smadre
to smash
en champagne
a champagne
voldelig
violent [not voldsom]
en søgemaskine
a search engine
at bore
to drill
brutal
brutal
at ofre
to sacrifice
en tarm
a gut, intestine
en ballade
a ballad
en underskrift
a signature [not signatur]
retfærdig
fair [not fair]
et sving
a bend, curve
at sving
to swing [not svinge]
en mellemtid
a meantime
et nærvær
a presence [not tilstedeværelse]
at efterspørge
to request
en moral
a morale, character
en madlavning
a cooking
et bekendtskab
an acquaintance
at myrde
to murder
en handske
a glove
at forudgå
to precede
værdig
worthy [not værd, værdifuld]
at besejre
to defeat, conquer
jeans
jeans (pl.)
en drikkevare
a beverage
en sagsbehandling
a case management
en meditation
a meditation
en afhandling
a thesis, dissertation [not speciale]
uforpligtende
noncommittal, casual
en hingst
a stallion
en vedtagelse
an adoption
et håndklæde
a towel
en uddannelsesinstitution
an educational institution
gradvist
gradually [not efterhånden]
slig
such [not sådan, sikken, såsom, så]
et uhyre
a monster
uhyre
immense
en eg
an oak tree, oak
årevis
for years
at indbringe
to submit [not afgive, indsende, indgive, forelægge, fremsat, fremlægge, aflevere]
en mikrofon
a microphone
at lyve
to lie (tell an untruth)
nedad
down [not ned, nede, nederst]
et tørklæde
a scarf
en uenighed
a disagreement
en lukning
a closure
at debutere
to debut
at fremsat
to submit a proposal [not fremlægge, indsende, forelægge, indbringe, indgive, afgive, aflevere]
skattefri
tax-free
usynlig
invisible
homoseksuel
homosexual
et bur
a cage
at værdsætte
to appreciate [not skønne]
bogstavelig
literal
at veksle
to change [not ændre, skifte, forandre]
gigantisk
gigantic [not kæmpe]
at udløbe
to expire
en forespørgsel
a request, query [not anmodning, opfordring]
en erhvervsuddannelse
a vocational education
en intelligens
an intelligence
en fornyelse
a renewal
at løsne
to loosen
lort
shit! crap!
en pornofilm
(a) porn [not porno]
konsekvent
consistent
formodentlig
presumably [not formentlig]
en kontaktperson
a contact person [not kontakt, henvendelse]
en kajak
a kayak
en mandel
an almond
et skoleår
a school year
at stirre
to stare