Level 46 Level 48
Level 47

4401 ☆ 4500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en hammer
a hammer
en ridder
a knight [not en rytter]
en fjernvarme
a district heating
at videregive
to pass on, transmit
en fætter
a male cousin
en rotte
a rat
en arbejderklasse
a working class
at sukke
to sigh
at belønne
to reward, compensate
at forudse
to predict, foresee
en allergi
an allergy
uændret
unchanged
en trup
a squad
et blodtryk
a blood pressure [not tryk]
uønsket
undesirable
tvivlsom
doubtful
en sognepræst
a vicar
lind
soft, thin [not blød]
at foretog
to execute, carry out
en borgerkrig
a civil war
en historiker
a historian
et sværd
a sword
eksotisk
exotic
almindelighed
generally (esp.: i a~) [not almindelig, ordinær, almen]
barsk
tough
australsk
Australian
at undtage
to except, exempt
en elefant
an elephant
en intensitet
an intensity
kognitiv
cognitive
en tænkning
a thinking [not tanke, sinde]
en due
a dove
snarest
soon [not snart]
et image
an image [not billede]
en premierminister
a prime minister [not statsminister]
en bestræbelse
an endeavor
et besvær
a trouble
at oplade
to charge [not opkræve]
lilla
purple
kortvarig
short-term
en affære
an affair
en pynt
a decoration [not dekoration]
at plukke
to pick
en betænkning
a report, recommendation [not rapport, beretning, nyhed]
at spekulere
to speculate
at misbruge
to abuse
Californien
California
et dilemma
a dilemma
at stryge
to ironing, stroke
en mobning
a bullying
en assistance
an assistance [not bistand]
en tøs
a lass, girl; slut
indgående
incoming
et forlig
a settlement (agreed compromise) [not afgørelse, afvikling]
en ilt
an oxygen
at datere
to date
en pen
a pen
at beskylde
to accuse [not anklage]
et drab
a homicide
et ophør
a cessation, expiry
at reservere
to book, reserve [not booke]
at filme
to film, shoot a movie
et ægtepar
a married couple
en prik
a dot, spot (n.: a prick)
en sauce
a sauce
at knibe
to pinch
en signatur
a signature [not underskrift]
en diesel
a diesel
trofast
faithful
uklar
unclear
stejl
steep
en straffelov
a criminal code
en offentliggørelse
a disclosure, publishing
en shampoo
a shampoo
en leverance
a delivery, supply [not levering, aflevering, forsyning, udbud]
en ekspedition
an expedition
et boligområde
a residential area [not område, lokalområde, areal, egn]
en nåde
a mercy, grace
et lejemål
a tenancy, lease
en/et gummi
a rubber, gum; condom
en hobby
a hobby
miljømæssig
environmental
et ejerskab
an ownership
en føje
a good reason, justification
undertiden
sometimes
en belægning
a coating, surface
at splitte
to divide [not dele, opdele, inddele]
en nysgerrighed
a curiosity
en partikel
a particle
en konsistens
a consistency
en tyv
a thief
at krænke
to violate, offend
allermest
most
en kritiker
a critic
en dispensation
a waiver, exemption
en klinge
a blade
en drik
a drink [not drink]
en mose
a bog, moor
en citron
a lemon
at sluge
to swallow