Level 47 Level 49
Level 48

4501 ☆ 4600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en handlingsplan
an action plan [not plan]
at videreføre
to continue [not fortsætte, forsætte]
en statsborger
a citizen [not borger]
en metro
a subway
et sæde
a seat
en udvikler
a developer
storslået
magnificent
at styrte
to overflow (s~ ned: to crash)
en traktor
a tractor
en cyklist
a cyclist
en hjemmebane
a homeground [not hjem, hjemsted, hjemland, bolig]
at lure
to lurk (remain unobserved)
at begive
to travel to, relocate oneself to
konkurrencedygtig
competitive
at ruste
to corrode
en sæbe
a soap
at frigøre
to release, free [not frigive, befri, slippe]
en tykkelse
a thickness
en disposition
a disposition, disposal
en autoritet
an authority [not myndighed]
en opfyldelse
a compliance, fulfilment
modig
brave
en inddragelse
an involvement
en nedskæring
a cutback
sønderjysk
of or pertaining to Southern Jutland
en byret
a city ​​court, local court [not byråd]
et dagtilbud
a day care, kindergarden
at tilgodese
to accommodate [not imødekomme]
genetisk
genetical
en assistent
an assistant
en interessent
a stake [not indsats]
ualmindelig
unusual [not usædvanlig]
en ideologi
an ideology
et hjemsted
a home [not bolig, hjem, hjemland, hjemmebane]
en gentagelse
a repetition
et fort
a fort
en rygning
a smoking
at eksplodere
to explode
at bløde
to bleed
at blinke
to blink, wink, twinkle, gleam
fundamental
fundamental
ugift
single, unmarried [not enkelt, enlig]
en skoleleder
a headteacher
et utal
a vast number
brugervenlig
user-friendly
en jomfru
a virgin, maiden
et bureau
an agency [not instans]
at idømme
to sentence, fine
at tilegne
to dedicate [not dedikere]
en embedsmand
an official, civil servant [not officer]
en rektor
a headmaster
at massere
to massage
en etik
(an) ethics
et log
an onion [not løg]
en lygte
a lamp, light [not lampe]
en kuffert
a suitcase
fordelagtig
advantageous
irsk
Irish
en begynder
a beginner
at skænke
to bestow
en opfindelse
an invention
en afholdelse
a holding
et privatliv
a private life
en prioritet
a priority
at balancere
to balance
naiv
naive
fossil
fossil, fossilized
en optimering
an optimization
en las
a rag
et mindretal
a minority
en bestand
a population, total number [not befolkning]
at blogge
to blog
en økonom
an economist
et får
a sheep
en campingvogn
a caravan
en instans
an agency, institution [not bureau]
en organisme
an organism
forrygende
terrific
en abe
a monkey
udsolgt
out of stock, sold out
et kondom
a condom
at snuppe
to snatch, snap
(en) Jesu
Jesus
et hormon
a hormone
en administrator
an administrator
at kortlægge
to map, chart
en førtidspension
an early retirement [not efterløn]
en association
an association [not sammenslutning]
elendig
miserable
en nazist
a Nazi
en indsat
a convict, prisoner
et sinde
a thought, intent (have i s~: to intend) [not tanke, tænkning]
en jurist
a lawyer [not advokat]
en landsforening
a national association
progressiv
progressive
kirkelig
ecclesiastical
en arving
a heir
et drivhus
a greenhouse
en kreditor
a creditor
et kunstværk
an artwork