Level 48 Level 50
Level 49

4601 ☆ 4700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fejlagtig
incorrect
et stød
a push, thrust, blow, punch, bump, shock
en kredit
a credit
en forgænger
a predecessor
interaktiv
interactive
en pædagogik
(a) pedagogy
at frembringe
to generate, bring forth, engender [not generere]
at regere
to govern
en aldersgruppe
an age group
en finans
a finance
et lem
a limb, penis, member
et spørgeskema
a questionnaire [not spørgsmål]
spontan
spontaneous
en (et) polyester
a polyester
et selvværd
a self-worth
derinde
in there
et inventar
a stock [not lager]
en bal
a ball (n.: a dance, prom) [not bold, kugle]
en teskefuld
a teaspoon
en nål
a needle
en lillebror
a little brother
et mandskab
a crew [not besætning]
en efterløn
an early retirement [not førtidspension]
en direktion
a board, administration, management [not styrelse, bestyrelse, styre, styring, regering, forvaltning, management, nævn]
justerbar
adjustable
at dedikere
to dedicate, devote [not tilegne]
en forfatning
a constitution [not grundlov]
forfra
from the front, from the beginning
et sodavand
a soda, soft drink
en ble
a diaper, nappy
en barsel
a parental leave, childbirth
filosofisk
philosophically
et regime
a regime
en udmelding
an announcement [not meddelelse, melding, bekendtgørelse, opslag]
et odds
(an) odds
et kongerige
a kingdom [not rige]
et glimt
a gleam, flash, glimmer
en volumen
a volume [not bind]
at spotte
to mock, deride
foreliggende
presented, lying in front of, available [not fremlagt]
Flensborg
Flensburg
at toppe
to peek, top
en klit
a dune
en fløde
a cream [not creme]
at godtgøre
to reimburse
en fjernbetjening
a remote control
at grille
to grill [not grill, riste]
at undertrykke
to suppress
et fakultet
a faculty
en dekoration
a decoration [not pynt]
en overlevelse
a survival
maritim
maritime
at genskabe
to restore, rebuild, recreate
en trusse
a panties
at overskue
to overview, look upon from above
defekt
malfunction
en etiket
a label
at helbrede
to cure, heal
en opsigelse
a dismissal, resignation
en indikator
an indicator
et væv
a web; tissue (n. common: loom)
en stolthed
a pride
at afregne
to settle [not bosætte]
en aktivist
an activist
desperat
desperate
at udspringe
to emanate
en shopping
(a) shopping
en angriber
an attacker
et lokalsamfund
a local community [not samfund, kommune, landsby, storby, by]
at shoppe
to shop
en vandring
a hike, migration
en nerve
a nerve
en kurve
a curve
at sammenholde
to compare [not jævnføre, sammenligne]
at udlede
to deduce, derive
et udenrigsministerium
a ministry of foreign affairs
at iagttage
to observe, watch [not observere]
urolig
uneasy, anxious
en fadder
a godfather
et latin
(a) Latin language
en graf
a graph
østre
eastwards, eastern
et party
a party [not fest]
en manual
a manual
(et) Bruxelles
Brussels
en hovedregel
a main rule
en filosof
a philosopher
en spejder
a scout
en/et spærre
a barrier [not barriere]
at spærre
to bar, block
sindssyg
insane
en ombudsmand
an ombudsman
et kap
a cape (geography)
et læ
a shelter
analog
analog
at appellere
to appeal [not tiltale]
en tilgængelighed
an availability
en aroma
an aroma, flavor
en træthed
a tiredness
taknemmelig
grateful