Level 4 Level 6
Level 5

201 ☆ 300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at mene
to mean, think [not betyde, finde, synes, tænke]
særlig
particular, special [not især, navnlig, særdeles, særskilt]
en bog
a book
en kvinde
a woman
først
first [not første]
en sag
a matter, business, cause, case, lawsuit [not business, forretning, koncern, erhvervsliv, branche, gerning, bedrift, firma, virksomhed]
at høre
to hear
at samle
to collect, gather
at begynde
to begin, start [not tiltræde, starte, påbegynde]
hendes
her
en plads
a place, seat [not sted]
enkelt
single, individual [not enlig, ugift]
at hjælpe
to help
en time
an hour
en person
a person
en forbindelse
a connection [not sammenhæng, tilslutning, tilknytning, link]
at prøve
to try, test [not forsøge, overtog, afprøve]
at syne
to inspect, examine, look, appear
således
thus [not dermed, sålunde, derved]
en række
a row, series
at betyde
to mean [not mene, indebære]
altså
so, acccordingly, therefore [not så]
et nummer
a number [not tal]
et eksempel
an example
at sidde
to sit
allerede
already
en skole
a school
alt
all, any (neuter of "al") [not al, enhver, samtlige, aldeles, nogen, eventuel]
en måned
a month
at sende
to send [not udsende]
(et) København
Copenhagen
et spørgsmål
a question [not spørgeskema]
at anvende
to apply, use [not anlægge, ansøge]
faktisk
actual, real
at kende
to know [not vide]
let
light, easy [not lys]
at sikre
to ensure, secure
en form
a form, shape [not formular]
næsten
nearly, almost [not små, nær, forbi]
et vand
a water
penge
money
at stille
to put, place [not sætte, putte, lægge, anlægge, stikke]
stille
still, quiet [not stadigvæk]
svær
difficult [not vanskelig]
at fortælle
to tell, report [not forklare, rapportere, anmelde, meddele, indberette, berette, sige]
en film
a movie
et medlem
a member
rundt
round, around [not rund]
fin
fine, classy, fashionable
nær
near [not næsten, små, forbi]
at starte
to start [not påbegynde, begynde, tiltræde]
aldrig
never
en historie
(a) history
et navn
a name
ja
yes!
en bil
a car
at gælde
to concern, be applicable to [not angå, vedrøre]
et projekt
a project
et hjem
a home [not bolig, hjemsted, hjemland, hjemmebane]
et hus
a house [not husstand]
et produkt
a product
en udvikling
a development [not bebyggelse]
en familie
a family [not slægt]
per
per, for each, for every
et samarbejde
a cooperation
en kunde
a customer
blot
only, merely [not kun, udelukkende, eneste]
en masse
a lot [not parti]
at lære
to learn, teach [not erfare]
at opleve
to experience, witness [not gennemgå]
netop
just, very recently [not lige, bare, just, bar]
nem
easy
at udvikle
to develop
hvorfor
why, wherefore
en lov
a law, permission (neuter > praise)
at betale
to pay [not udbetale]
en opgave
a task
nemlig
namely, that is to say
et resultat
a result
at søge
to search
næste
next [not dernæst, efterfølgende]
at nå
to reach
en kamp
a battle, struggle
at virke
to function properly, work, seem
videre
farther, further, go on [not videregående, yderlig, endvidere, ydermere, desuden, derudover, tilmed]
virkelig
really, indeed [not såmænd, sandelig]
indtil
till, until, up to
et ord
a word
flot
handsome
via
via, by
en ende
an end [not slutning, afslutning]
at ende
to end, finish [not slutte, afslutte]
at handle
to act, trade [not agere]
fast
firm, solid
ellers
otherwise, else
en rejse
a trip, journey
at rejse
to raise, erect, bring up [not løfte, hæve]
stærk
strong [not kraftig]
en tur
a turn, trip, tour [not omgang]
en hånd
a hand