Level 49 Level 51
Level 50

4701 ☆ 4800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at stræbe
to strive
at tilskrive
to ascribe, attribute
en søjle
a pillar [not pille]
overflødig
redundant
en bio
a movie theater; biology [not biograf]
at servicere
to service
Prag
Prague
en fodboldspiller
a soccer player
en særdeleshed
a i s~: in particular, first and foremost
igangværende
current, continuing [not nuværende, aktuel, gængs]
belgisk
Belgian
at nedbringe
to reduce [not reducere, mindske, nedsætte, nedlægge]
heftig
vehement, fierce
at drukne
to drown
indeni
inside [not inde, indenfor, indvendig, inderside, i, indendørs]
at fritage
to exempt
en turisme
a tourism
at afgå
to leaving, take off
et indskud
a deposit, contribution [not indbetaling]
en sauna
a sauna
bagved
behind [not bag, bagefter]
en dirigent
a conductor (music)
en misforståelse
a misunderstanding
islandsk
Icelandic
en banan
a banana
opsat
set (up); anxious
et skæg
a beard
skæg
funny [not sjov, morsom]
kontinuerlig
continuing [not vedvarende, stadig, konstant]
et klaver
a piano
en charme
a charm
et spørgsmålstegn
a question mark
at eksportere
to export
skeptisk
skeptical
at fremsætte
to state, express [not anføre, omtale, nævne, angive]
en skattemyndighed
a tax authority, revenue service
en nederdel
a skirt
betinget
conditional
en madpakke
a lunch box
at kompensere
to compensate
vildt
game (hunted animals)
en bronze
a bronze
at færdiggøre
to complete
en udbygning
an expansion, development [not udvidelse]
såmænd
really, enough [not virkelig, sandelig]
en troværdighed
a credibility
en traktat
a treaty
en deling
a sharing; platoon
en reol
a bookcase
en årsrapport
an annual report
rationel
rational
ubetinget
unconditional
en fjernelse
a removal, elimination [not flytning]
matematisk
mathematical
sart
delicate
en lancering
a launch
at sutte
to suck [not suge]
en digitalisering
a digitization
at korrigere
to correct
et pengeinstitut
a financial institution
netto
net
et regnskabsår
a financial year
ubevidst
unconscious
en antagelse
an assumption [not forudsætning]
et velvære
a wellbeing
en damp
(a) steam
derover
over there
sexet
sexy
en hue
a hat [not hat]
en trille
a trill
en gødning
a fertilizer, manure
flink
nice [not pæn]
en lektion
a lesson [not lektie]
en sanktion
a sanction
acceptabel
acceptable
et forbillede
a role model
en deadline
a deadline
en protokol
a protocol
usund
unhealthy, noxious
en næring
a food [not spise, mad, føde, kost]
stakkels
poor [not arm, fattig]
sovjetisk
Soviet
dekorativ
decorative
at stile
to address
herpå
thereon [not herom]
ufattelig
unimaginable, inconceivable
et kobber
a copper
en lime
a lime (fruit) [not kalk]
et gardin
a curtain
uformel
informal
en rigdom
(a) wealth [not væld]
en terrorist
a terrorist
et medlemsland
a member state [not medlemsstat]
en ruin
a ruin
(et) Moskva
Moscow
et banner
a banner
at fravælge
to opt out, deselect
en zoo
a zoo
at indfri
to honor, fulfil, redeem [not ære]
en opgradering
an upgrade [not opdatering]