Level 50 Level 52
Level 51

4801 ☆ 4900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en hvidvin
a white wine
en lytter
a listener
et skød
a lap; womb
asiatisk
Asian
en rekruttering
a recruitment, recruiting
en legende
a legend
en respons
a response, feedback
et søm
a nail (common: a seam) [not negl]
unødig
unnecessary [not unødvendig]
en hjemmel
a basis, warrant [not base, basis, grundlag]
en strømpe
a stocking
en optræden
a performance, appearance [not præstation]
at mætte
to satiate, imbue
en penis
a penis
en ligningslov
a calculation rule, equation, formula [not beregning]
en barnevogn
a baby carriage
en andenplads
a second place [not sekund]
akkurat
right, exactly [not ret, højre, okay, ægte, nøje, præcis]
en efterkommer
a descendant
en køl
a keel
at lufte
to aerify, let air in; walk the dog; raise (a concern)
gængs
current, prevalent [not nuværende, aktuel, igangværende]
at berige
to enrich
en si
a sieve, strainer, colander
et høringssvar
a consultation [not samråd]
at vove
to venture, dare
velsmagende
tasty, savory
en seddel
a note [not note, notat, kommentar, skriv, bemærkning]
at hugge
to chop, cut, hack; pinch, steal
en allé
an avenue
et certifikat
a certificate
en afslapning
a relaxation
(et) Ungarn
Hungary
at lække
to leak
at puste
to blow [not blæse]
en kolonne
a column
en dragt
a suit, dress
en olivenolie
an olive oil [not olie]
en rynke
a wrinkle
ulykkelig
unhappy
en tape
a tape [not bånd]
en englænder
an Englishman
en vaskemaskine
a washing machine
en taxa
a taxi
en kasserer
a cashier, treasurer
at larme
to make noise
at protestere
to protest
et ocean
an ocean
at afslappe
to relax [not slappe]
et semester
a term, semester [not sigt]
en ånde
a breathe
at ånde
to breathe
at skide
to shit
en afsked
a parting, farewell
at ombygge
to rebuild
en omlægning
a restructuring, reengineering
et (en) layout
a layout
en rand
a rim, edge
en domkirke
a cathedral
humoristisk
humorous
en oversvømmelse
a flood
en ebbe
a low tide
en sammenslutning
an association [not association]
at pointere
to point out [not pege, påpege]
at stave
to spell
en pony
a pony
en ballon
a balloon; bulb
at fratrække
to subtract, deduct
en skribent
a writer
en inderside
(an) inside [not indenfor, indvendig, i, inde, indeni, indendørs]
en socialisme
(a) socialism [not socialdemokrati]
en hovedbestyrelse
an executive committee
en kalk
(a) lime (mineral) [not lime]
en reje
a shrimp, prawn
en svømmehal
an indoor swimming pool
sekundær
secondary
en fryser
a freezer
at forkorte
to shorten
et jordbær
a strawberry
en ordbog
a dictionary
en boligforening
a housing association
en klimaforandring
a climate change
overskydende
excess, surplus
overvægtig
overweight
at udspille
to unfold [not udfolde]
at genbruge
to reuse
en skuffelse
a disappointment
en horisont
a horizon
en brændeovn
a burning stove
en aflevering
a delivery [not levering, leverance]
blodig
bloody
en trekant
a triangle
en folkeafstemning
a referendum
en byg
a barley
at fordoble
to double
en rundvisning
a tour
dat
dit og d~: this and/or that [not denne, den, det]
et samråd
a consultation [not høringssvar]
en klud
a cloth, rag [not stof, klæde, tøj]
en porto
a postage