Level 5 Level 7
Level 6

301 ☆ 400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en aftale
an arrangement, deal, appointment [not arrangement]
igennem
through [not gennem]
hvem
who [not hvilken]
et behov
a need, requirement [not nød, mangel]
en ramme
a frame, framework [not stel]
at bo
to live, reside [not leve]
en artikel
an article, story, piece, item
et mål
a language; goal [not sprog, målsætning]
at modtage
to receive
en grad
a degree
dermed
thus, thereby [not således, sålunde, derved]
en hjælp
a help, aid
at leve
to live, be alive [not bo]
at passe
to fit, be true; look after
at føle
to feel, sense
begge
both
især
especially, particularly [not særlig, navnlig, særdeles, særskilt]
en vare
a commodity, item, pl.: goods [not råvare]
et minut
a minute
at falde
to fall, drop, descend [not droppe, slippe]
at kalde
to call, refer to [not ringe, råbe, ringe]
en støtte
a support [not opbakning]
at ændre
to change, alter [not skifte, forandre, veksle]
et mærke
a brand
en gruppe
a group
social
social
et selskab
a company [not kompagni, samvær]
en aften
an evening
at tilbyde
to offer [not udbyde]
tæt
close, dense, thick
at indeholde
to contain, include [not rumme]
et tilfælde
a coincidence, case, instance
at forstå
to understand
en procent
a percent
et krav
a requirement, demand
fire
four
at kræve
to require, demand [not behøve, mangle, trænge]
en hjemmeside
a homepage, web site
en kvalitet
a quality [not egenskab, livskvalitet]
et øje
an eye
et løb
a run, running, race [not regel, vedtægt]
desuden
moreover, furthermore [not iøvrigt, tilmed, videregående, yderlig, endvidere, ydermere, videre, derudover]
bag
behind [not bagefter, bagved]
at slå
to beat, hit
en pige
a girl
at vinde
to win, gain
heller
rather [not hellere, snarere]
selvfølgelig
of course, naturally [not naturligvis]
et lys
a light [not belysning]
lys
light, bright [not let]
direkte
direct
en oplysning
(a piece of) information
selvom
although, even though [not skønt, omend]
jeres
your (2nd pl)
et dyr
an animal
dyr
expensive; dear [not kær]
øvrig
other, remaining [not anden]
at bygge
to build, construct
en periode
a period [not tidsrum, årrække]
et spil
a game
at huske
to remember
imod
against, opposed to [not mod]
at føre
to lead, guide [not medføre]
en løsning
a solution
en medarbejder
an employee
en farve
a color
fri
free, vacant, available
fuld
full, complete, drunk
en uddannelse
an education [not undervisning, læring, efteruddannelse, studie]
eneste
only, sole [not kun, blot, udelukkende]
en elev
a student, pupil [not studerende, student]
offentlig
public [not almen]
ren
clean [not tydelig, klar]
at deltage
to participate
en behandling
a treatment
smuk
beautiful, handsome [not skøn]
at trække
to pull, draw, drag [not hive]
at bestå
to persist, pass (a test)
almindelig
ordinary, usual [not ordinær, almindelighed, almen]
hinanden
each other [not indbyrdes]
en glæde
a joy, pleasure
politisk
political
at flytte
to move [not bevæge, røre, rykke, færdes]
lokal
local
en krop
a body [not lig, organ, legeme]
fantastisk
fantastic
ganske
quite, to a great extent or degree [not temmelig]
at mangle
to lack, want, need, be missing [not trænge, behøve, kræve, ville, savne]
lav
low
international
international
et antal
a quantity [not mængde]
ekstra
extra, additional [not herudover, tillige, udover, yderlig, derudover, tilmed]
et hold
a team [not team]
en meter
a meter
billig
cheap
personlig
personal
en spise
a food, dish [not mad, føde, kost, næring]
at spise
to eat [not æde]
en regering
a government [not styre, styrelse, styring, forvaltning, management, bestyrelse, direktion]
normal
normal