Level 6 Level 8
Level 7

401 ☆ 500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dejlig
delightful, lovely [not herlig]
at ligne
to resemble, look like
at svare
to reply, answer
at spørge
to ask, inquire [not bede, anmode]
ligesom
as, like; sort of, kind of [not som, ligeledes, ligeså]
at nævne
to mention, name, appoint [not omtale, anføre, fremsætte, angive]
længe
long [not lang]
en erfaring
an experience [not oplevelse, praktik]
at fortsætte
to continue [not forsætte, videreføre]
et fokus
a focus
en kirke
a church
et system
a system
en forælder
a parent
dårlig
bad, poor [not slet, slem, skidt]
at forsøge
to try, attempt [not prøve, afprøve, overtog]
en vis
a manner, way
vis
wise; sure, certain
ifølge
according to
at levere
to supply, provide, deliver [not yde, understøtte, tilføre, udlevere]
en oplevelse
an experience [not erfaring, praktik]
privat
private
hen
to (indicating motion towards sth)
alligevel
nonetheless, nevertheless
et fald
a fall, decrease, decline [not efterår]
en mad
a food [not spise, føde, kost, næring]
en død
a death [not dødsfald]
død
dead, inanimate
derefter
thereafter [not derpå]
endelig
finally, eventually
herunder
under here; including
økonomisk
economic
en sort
a sort, kind
sort
black, secretly
gratis
free of charge
ene
alone, lonely [not alene]
et svar
a reply, answer [not besvarelse]
nødvendig
necessary [not fornøden, nødt, nødvendigvis, obligatorisk]
en mor
a mother
vel
well, (I) suppose
et valg
a choice, election [not udvalg]
at forvente
to expect
hård
hard, tough
at kigge
to look, glance, peek
en aktivitet
an activity
en kilometer
a kilometer
at lyde
to sound [not tone]
en type
a type
en ven
a friend
et program
a program
alene
alone [not ene]
at øge
to increase [not forhøje, forøge]
en information
(a piece of) information
at åbne
to open
en borger
a citizen [not statsborger]
ude
out, outside [not ud, udenfor, udendørs, uden, ydre]
en undersøgelse
an examination, inquiry [not eksamen]
at lukke
to close, shut
glad
glad, happy [not lykkelig, gerne, glædelig]
en start
a start [not udgangspunkt, afsæt, opstart]
væk
gone, away
et tidspunkt
a point in time [not point, tidspunkt, litra, spids]
en december
(a) December
en musik
(a) music
en situation
a situation
en model
a model
at benytte
to use [not bruge]
at vende
to turn (over)
et stykke
a piece [not brik]
tak
thanks!
(en) sex
(a) sex, sexual intercourse [not køn]
egentlig
real, actual [not reel]
at udføre
to perform, carry out, export [not præstere]
at løbe
to run [not rende, fare]
en læge
a doctor, physician
at indgå
to conclude (e.g. an agreement), enter into (sth)
at foretage
to undertake, carry out
at vente
to wait, expect
generel
general [not gennemgående]
at opnå
to achieve, attain, obtain
at håbe
to hope
en stige
a ladder
at stige
to rise, increase
et formål
a purpose
lækker
delicious, yummy
et materiale
a material
speciel
specific [not bestemt, konkret, specifik]
spændende
exciting
et forslag
a proposal, suggestions
en gud
a god
en/et sjov
a fun
sjov
funny, fun [not skæg, morsom]
Amerikas Forenede Stater
United States of America (USA)
at fylde
to fill
bestemt
specific, determinate, certainly [not speciel, konkret, specifik]
slet
bad [not dårlig, slem, skidt]
hvid
white
en fordel
an advantage [not gode]
en føde
a food, nourishment [not spise, mad, kost, næring]
at føde
to feed, support [not fodre, nære]
en forening
a union, association [not union, union]