Level 7 Level 9
Level 8

501 ☆ 600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et tilbud
an offer
aktiv
active
at anbefale
to recommend
en viden
a knowledge [not kendskab]
en telefon
a telephone
en baggrund
a background
en styrke
a strength [not kraft]
vild
wild
at omfatte
to include [not inkludere]
en november
(a) November
at fungere
to function
en klokke
a bell, watch
åben
open
en maj
(a) May
en jord
an earth, soil, ground; land [not jorden]
et samfund
a community [not lokalsamfund, kommune, landsby, by, storby]
en plan
a plan, design (et: a level) [not niveau, handlingsplan]
en centimeter
a centimeter
fælles
common, joint
en far
a father [not fader]
en (et) slags
a kind, sort, type [not art]
en forskel
a difference
et udvalg
a choice, selection [not valg]
et skifte
a change, distribution [not ændring, forandring, udskiftning]
at skifte
to change, exchange [not ændre, forandre, veksle]
bred
broad, wide [not brede]
at beskrive
to describe
at sælge
to sell [not afsætte]
en adgang
an access
en værdi
a value [not værd]
et hotel
a hotel
yderlig
further, additional [not videregående, endvidere, ydermere, desuden, videre, derudover, tilmed, herudover, tillige, udover, ekstra]
at dele
to divide, share [not opdele, inddele, splitte]
en størrelse
a size
en hund
a dog
desværre
unfortunately
et råd
a council, advice
enten
either; either ... or ~ e. ...eller
varm
warm [not lun]
en skat
a treasure, tax
grøn
green
amerikansk
American [not amerikaner]
at elske
to love
(en) Europæiske Union
(a) European Union
en fremtid
a future
fem
five
enhver
any, every, each, anybody, everybody [not alt, al, eventuel, nogen]
et marked
a market [not torv, markedsføring]
en betydning
a meaning, significance
trods
despite
et (en) design
a design
en kontakt
a contact [not henvendelse, kontaktperson]
at nyde
to enjoy
en stemme
a vote, voice [not afstemning]
en januar
(a) January
en klub
a club
en interesse
an interest [not rente]
at besøge
to visit
en rest
a rest, remnant [not hvile]
en massage
a massage
en morgen
a morning
en klasse
a class
rød
red
et eje
a possession [not besiddelse, besættelse, ejendom]
at eje
to own, possess
en natur
(a) nature
en søn
a son
en ændring
a change [not forandring, udskiftning, skifte]
indenfor
inside [not indvendig, inderside, i, inde, indeni, indendørs]
idet
as it is the case that, since, because
kæmpe
gigantic [not gigantisk]
at kæmpe
to fight, struggle
længere
anymore
en leder
a leader [not ledelse]
naturligvis
of course, naturally [not selvfølgelig]
at gennemføre
to implement, carry out [not implementere]
en lyst
an inclination, desire, wish, lust
at hente
to fetch, download [not downloade]
at hedde
to be called, be named
en september
(a) September
en tekst
a text
en bruger
a user
tysk
German [not tysker]
en bygning
a building
en juni
(a) June
uanset
whatever, notwithstanding
et indhold
a content
at bringe
to bring, publish
et hoved
a head
en april
(an) April
nej
no!
at dække
to cover
en patient
a patient
en million
a million
inde
inside [not indeni, indenfor, indvendig, inderside, i, indendørs]
at forklare
to explain [not fortælle]
naturlig
natural
en oktober
(an) October
en stat
a state [not tilstand]
en ide
an idea [not idé]