Level 8 Level 10
Level 9

601 ☆ 700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
positiv
positive
en marts
(a) March
daglig
daily
en dansker
a Dane
en tanke
a thought, idea [not sinde, tænkning]
en mening
an opinion [not skøn]
en skade
a damage
en top
a summit, top
dyb
deep
en udfordring
a challenge
et job
a job [not erhverv, arbejde, fag]
perfekt
perfect [not fuldkommen]
super
very, terrific [selve, højst, megen]
en formand
a chairman
et udgangspunkt
a starting point [not start, afsæt, opstart]
sidst
last [not sidste]
et medie
a medium [not medium]
snart
soon [not snarest]
et emne
a subject, topic [not fag, tema]
en organisation
an organization [not organisering]
at undgå
to avoid
at sørge
to provide (for)
en ejendom
a property [not eje, besiddelse, besættelse]
en august
(an) August
kendt
known, famous [not berømt, fremtrædende, bekendt]
at bede
to ask, request, beg [not spørge, anmode]
en herre
a gentleman, master
at fjerne
to remove
at lide
to suffer
at vurdere
to assess, evaluate
et niveau
a level [not plan]
en lejlighed
an apartment; opportunity, occasion [not anledning]
en and
a duck
en bestyrelse
a board of directors [not direktion, styrelse, styrelse, styre, styring, regering, forvaltning, management, nævn]
en nat
a night
et salg
a sale [not udsalg]
et parti
a lot, quantity, batch, political party [not masse]
en beskrivelse
a description
at eksistere
to exist [not foreligge]
at afholde
to hold (an event); abstain (from)
fysisk
physical
at danne
to form
en indsats
a stake, effort [not interessent]
et politi
(a) police
en energi
an energy
en funktion
a function
konkret
specific, concrete [not speciel, bestemt, specifik]
effektiv
effective
at vokse
to grow [not gro]
en tvivl
a doubt
venstre
left
en butik
a store, shop [not salon, bod, forretning]
en kraft
a strength [not styrke]
derudover
furthermore, in addition [not endvidere, ydermere, videregående, yderlig, desuden, videre, tilmed, herudover, tillige, udover, yderlig, ekstra]
en bolig
a home, residence [not hjem, hjemsted, hjemland, hjemmebane]
en søndag
(a) Sunday
et universitet
a university
en stand
a stand, position, status
væsentlig
essential, considerably [not essentiel]
en rolle
a role, part [not rulle]
en lørdag
(a) Saturday
en sommer
a summer
en dreng
a boy [not gut]
et ansvar
a responsibility, liability, blame
at placere
to place, invest [not anbringe]
moderne
modern
en sygdom
an illness, disease
ligeledes
likewise [not ligeså, ligesom, som]
en fejl
a mistake, error
fejl
wrong [not forkert]
en region
a region [not egn, omegn]
en effekt
an effect [not virkning, bivirkning, effektivitet]
at byde
to order, command, bid, ask, invite, offer [not bestille, ordne]
en undervisning
an education [not uddannelse, læring, efteruddannelse, studie]
et udtryk
an expression
at oprette
to create, establish [not skabe, grundlægge, fastslå, etablere, stifte]
præcis
exact, precise, exactly [not akkurat, nøje]
at beslutte
to decide [not afgøre, vedtage, bestemme, fastlægge]
et data
a datum, data [not database, register, dato, date]
at ringe
to call, phone [not kalde, råbe, indkalde]
en regel
a rule [not vedtægt, løb]
selve
very, itself, herself, himself [not selv, super, højst]
foran
in front of, before
at kontakte
to contact [not henvende]
at klare
to manage, handle [not lede, administrere, forestå]
at oplyse
to inform [not orientere, informere]
en vin
a wine
et rum
a room [not værelse, lokale]
rum
wide, spacious [not vid, vidt]
at behandle
to treat
voksen
adult
en serie
a series
herefter
hereafter
en bane
a track, trajectory [not spor]
en proces
a process
(et) Europa
Europe
et træ
a tree
engang
one time, once
at foregå
to happen, transpire [not forekomme]
at producere
to produce