Level 10 Level 12
Level 11

ニュース8


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
異臭
mùi hôi lạ
身元
nhân dạng; giấy chứng minh
鋭利
sắc bén
失血
mất máu
側溝
cống thoát nước; hào
身の回り
vẻ bề ngoài
目処
mục tiêu; mục đích
収束
trở lại bình thường; gần giải quyết được
下回る
thấp hơn
推移
biến động, thay đổi
統計
sự thống kê
右肩上がり
(graph) tăng về bên phải
横ばい
(graph) phát triển theo chiều ngang
給付金
tiền phụ cấp
搭載する
trang bị; lắp đặt kèm theo
恐怖
khủng bố
葛藤
xung đột; mẫu thuẫn
猶予
trì hoãn, chậm lại