Level 1 Level 3
Level 2

ニュース2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
騒然
xôn xao, náo động
核酸
nucleic acid
草案
draft, bản thảo qui ước, phương án...
策定
sách định
大手
công ty lớn
拠出
đóng góp, quyên góp
朗報
tin tốt
断続的
(state) dừng rồi tiếp tục
封鎖
phong toả
缶詰
đóng lon, đóng hộp
激うま
ngon cực, bùng vị
籠城
trấn giữ, bao vây, thủ thành
公衆衛生
vệ sinh công cộng
極力
cực lực, cật lực
bị đuổi việc, thất nghiệp
戯れる
chơi đùa, trêu ghẹo
知事
Tỉnh (phủ) trưởng
反発
phản bát
牧師
mục sư
キリスト教
Thiên chúa giáo