Level 6 Level 8
Level 7

ニュース4


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
生育
phát triển, lớn lên
申し出
đề xuất, yêu cầu, claim, report
既往歴
lịch sử dùng thuốc
開幕
khai mạc
防護
phòng hộ
拡充
sự mở rộng
後継者
người thừa kế
換算
sự qui đổi
動静
sự động tĩnh; tình trạng
協議
hiệp nghị, đàm phán, thảo luận
渡航
đi nước ngoài (bằng đường biển)
隣国
nước láng giềng
負傷
việc bị thương
減免
sự miễn giảm; miễn giảm
追い込む
đưa; lùa; dồn
続出
sự xảy ra liên tiếp; cái này chưa xong cái khác đã tới
特養
viện chăm sóc đặc biệt (người già)
依然
đã; rồi; như cũ; vẫn thế