Level 7 Level 9
Level 8

ニュース5


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
景勝地
thắng cảnh; nơi có thắng cảnh
必読
cái cần phải đọc
誇大
phóng đại; khoa trương
乗り切る
vượt qua (khó khăn, khủng hoảng)
眺める
nhìn; ngắm
見送る
đưa tiễn, tiễn biệt; hoãn
喪失
sự mất; sự thiệt hại
閉塞
bế tắc
沈む
đắm chìm; buồn bã; đau khổ
飼育
nuôi nấng, nuôi dưỡng
至高
chí cao, tối cao
示唆
khơi gợi, ám chỉ
仄めかす
ám chỉ, hint at
cháu gái
叱る
gắt
声高
giọng to, lớn
唱える
xướng, tụng, gọi
冠婚葬祭
bốn nghi thức cổ quan trọng
押さえる
giữ, áp chế
緩和
bớt căng thẳng, sự nới lỏng