Level 2 Level 4
Level 3

Bài 2


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ako sa voláte?
Bạn tên là gi?
Volám sa Sarah
Tôi tên là Sarah
Si študentka?
Bạn là sinh viên phải không?
Odkiaľ si?
Bạn đến từ đâu?
Som zo Slovenska
Tôi đến từ Slovakia
Kde bývaš?
Bạn sống ở đâu?
Bývam vo Bratislava
Tôi sống ở Bratislava
Akými jazykmi hovoríš?
Bạn nói được tiếng gì?
Hovorím po Anglicky
Tôi nói tiếng Anh
Hovorím trochu po Slovensky
Tôi biết nói một chút tiếng Slovakia
Koľko máte rokov?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Ja mám dvadsať rokov
Tôi 20 tuổi
Ako sa máte?
Bạn có khoẻ không?
Mám sa dobre, dakujem
Tôi khoẻ, cảm ơn
Kto ste?
Bạn là ai?
Koľko rokov má Sarah?
Sarah bao nhiêu tuổi?
Ako hovorí tento študent?
Sinh viên này nói bằng tiếng gì?
Študent hovorí po Angkicko
Sinh viên nói bằng tiếng Anh