Level 9 Level 11
Level 10

New level


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att ligga
liggen
ligg
lig
hon ligger
zij ligt
hon låg
zij lag
hon har legat
zij heeft gelegen
att lägga
leggen
de lägger
zij leggen
de lade
zij legden
de har lagt
zij hebben gelegd
att pågå
doorgaan
det pågår
dat gaat door
det pågick
dat ging door
det har pågått
dat is doorgegaan
att se
zien
se
zie
vi ser
wij zien
vi såg
wij zagen
vi har sett
wij hebben gezien
att stå
staan
stå
sta
ni står
u staat
ni stod
u stond
ni har stått
u hebt gestaan
att säga
zeggen
jag säger
ik zeg
säg
zeg
jag sade
ik zei
jag har sagt
ik heb gezegd
att sälja
Verkopen
sälj
verkoop
du säljer
jij verkoopt
du sålde
jij verkocht
du har sålt
jij hebt verkocht
att sätta
zetten
sätt
zet
han sätter
hij zet
han satte
hij zette
han har satt
hij heeft gezet
att veta
weten
hon vet
zij weet
hon visste
zij wist
hon har vetat
zij heeft geweten
att vilja
willen
han vill
hij wil
han ville
hij wilde
han har velat
hij heeft gewild
att välja
selecteren, kiezen
välj
kies
de väljer
zij kiezen
de valde
zij kozen
de har valt
zij hebben gekozen
att vara
zijn
var
ben
vi är
wij zijn
vi var
wij waren
vi har varit
wij zijn geweest