Level 10 Level 12
Level 11

New level


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att vänja
wennen
jag vänjer
ik wen
jag vande
ik wende
jag har vant
ik ben gewend
att vika
wijken
du viker
jij wijkt
du vek
jij week
du har vikit
jij hebt geweken
Att spricka
barsten
det spricker
het barst
det sprack
het barstte
det har spruckit
het is gebarsten
att smyga
sluipen
han smyger
hij sluipt
han smög
hij sloop
han har smugit
hij heeft geslopen
att snyta
snuiten
hon snyter
zij snuit
hon snöt
zij snoot
hon har snutit
zij heeft gesnoten
att slita
slijten
de sliter
zij slijten
de slet
zij sleten
det har slitit
dat is gesleten
att skära
snijden
ni skär
u snijdt
ni skar
u sneed
ni har skurit
u hebt gesneden
att krypa
kruipen
vi kryper
wij kruipen
vi kröp
wij kropen
vi har krupit
wij hebben gekropen
att knyta
knopen
jag knyter
ik knoop
jag knöt
ik knoopte
jag har knutit
ik heb geknoopt
att gripa
grijpen
du griper
jij grijpt
du grep
jij greep
du har gripit
jij hebt gegrepen
att flyga
vliegen
han flyger
hij vliegt
han flög
hij vloog
han har flugit
hij heeft gevlogen