Level 27 Level 29
Level 28

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att ligga
liggen
ligg
lig
hon ligger
zij ligt
hon låg
zij lag
hon har legat
zij heeft gelegen
att lägga
leggen
de lägger
zij leggen
de lade
zij legden
de har lagt
zij hebben gelegd
att pågå
doorgaan
det pågår
dat gaat door
det pågick
dat ging door
det har pågått
dat is doorgegaan
att se
zien
se
zie