Level 6 Level 8
Level 7

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att sjunga
zingen
sjung
zing
jag sjunger
ik zing
jag sjöng
ik zong
jag har sjungit
ik heb gezongen
att sjunka
zinken
du sjunker
jij zinkt
du sjönk
jij zonk
du har sjunkit
jij bent gezonken
att skjuta
schieten
de skjuter
zij schieten
skjut
schiet
de sköt
zij schoten
de har skjutit
zij hebben geschoten
att stryka
strijken
stryk
strijk
vi stryker
wij strijken
vi strök
wij streken
vi har strukit
wij hebben gestreken