Level 7 Level 9
Level 8

New level


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att dra
trekken
dra
trek
ni drar
u trekt
ni har dragit
u heeft getrokken
att föreslå
voorstellen
föreslå
voorstel
vi föreslår
wij stellen voor
vi föreslog
wij stelden voor
vi har föreslagit
wij hebben voorgesteld
att slå
slaan
slå
sla
jag slår
ik sla
jag slog
ik sloeg
jag har slagit
ik heb geslagen
att gråta
huilen
gråt
huil
du gråter
jij huilt
du grät
jij huilde
du har gråtit
jij hebt gehuild
att låta
klinken
det låter
het klinkt
det lät
het klonk
det har låtit
het heeft geklonken
att falla
vallen
du faller
jij valt
du föll
jij viel
du har fallit
jij bent gevallen
att hålla
behouden
håll
behoud
han håller
hij behoudt
han höll
hij behield
han har hållit
hij heeft behouden
att äta
eten
hon äter
zij eet
hon åt
zij at
hon har åtit
zij heeft gegeten