Level 8 Level 10
Level 9

New level


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att be
smeken
de ber
zij smeken
de bad
zij smeekten
de har bett
zij hebben gesmeekt
att bestå
bestaan
ni består
jullie bestaan
ni bestod
jullie bestonden
ni har bestått
jullie hebben bestaan
att dö
sterven
sterf
vi dör
wij sterven
vi dog
wij stierven
vi har dött
wij zijn gestorven
att fortsätta
doorgaan-vervolgen
fortsätt
vervolg
jag fortsätter
ik ga door
jag fortsatte
ik vervolgde
jag har fortsatt
ik heb vervolgd
att få
krijgen
han får
hij krijgt
han fick
hij kreeg
han har fått
hij heeft gekregen
Att förstå
Begrijpen
hon förstår
zij begrijpt
hon förstod
zij begreep
hon har förstått
zij heeft begrepen
att ge
geven
ge
geef
de ger
zij geven
de gav
zij gaven
de har gett
zij hebben gegeven
att gå
gaan, lopen
ga
de går
zij gaan
de gick
zij gingen
de har gått
zij zijn gegaan
att göra
doen
gör
doe
vi gör
wij doen
vi gjorde
wij deden
vi har gjort
wij hebben gedaan
att ha
hebben
jag har
ik heb
jag hade
ik had
jag har haft
ik heb gehad
att heta
heten
du hette
jij heette
du har hetat
jij hebt geheten
att kunna
kunnen
han kan
hij kan
han kunde
hij kon
han har kunnat
hij heeft gekund