Level 16 Level 18
Level 17

EnE 17


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alla kirjutama, alla kirjutada, kirjutan alla
підписувати
andmed, andmete, andmeid
дані
asju ajama, asju ajada, ajan asju
вести справи
kamm, kammi, kammi
гребінь
kätte saama, kätte saada, saan kätte
отримувати (k-)
kehtima, kehtida, kehtib
бути дійсним
kiri, kirja, kirja
лист
klienditugi, klienditoe, kliendituge
клієнтська підтримка
kohalik, kohaliku, kohalikku
місцевий
konto, konto, kontot
банківський рахунок
kuivatama, kuivatada, kuivatan
висушувати
kviitung, kviitungi, kviitungit
чек
leping, lepingu, lepingut
контракт, угода, договір
lõikus, lõikuse, lõikust
надріз, поріз
lokk, loki, lokki
кучерик, локон
lokkis
кучерявий
meel, meele, meelt
настрій, розум, пам'ять
miski, millegi, midagi
щось (mis-)
mööda
повз, мимо
moodne, moodsa, moodsat
модний
muutma, muuta, muudan
різнитись
õhk, õhu, õhku
повітря
olenema, oleneda, olenen
залежати
riigilõiv, riigilõivu, riigilõivu
мито
salasõna, salasõna, salasõna
пароль
samasugune, samasuguse, samasugust
такий же
sirge, sirge, sirget
прямий
sisetama, sisetada, sisetan
вставляти
soeng, soengu, soengut
зачіска
sõltuma, sõltuda, sõltun
залежати від
tähitud
зареєстрований
täitma, täita, täidan
заповнювати
taotlus, taotluse, taotlust
клопотання
teenindama, teenindada, teenindan
служити
teenustasu, teenustasu, teenustasu
плата за послугу
udu, udu, udu
туман
üle kandma, üle kanda, kanan üle
переказувати (гроші)
ülekanne, ülekande, ülekannet
грошовий переказ
välimus, välimuse, välimust
зовнішність
võimalik, võimaliku, võimalikku
можливий