Level 1 Level 3
Level 2

EnE 2


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ääres
на краю, біля
aeglasemalt
повільніше
ainult
тільки
aru saama, aru saada, saan aru
розуміти (a-)
eestlane, eestlase, eestlast
естонець
ema, ema, ema
мама, матір
emakeel, emakeele, emakeelt
рідна мова
Hiina, Hiina, Hiinat
Китай
hiinlane, hiinlase, hiinlast
китаєць
Hispaania, Hispaania, Hispaaniat
Іспанія
hispaanlane, hispaanlase, hispaanlast
іспанець
inglane, inglase, inglast
англієць
Inglismaa, Inglismaa, Inglismaad
Англія
inimene, inimese, inimest
людина
isa, isa, isa
батько
Itaalia, Itaalia, Itaaliat
Італія
itaallane, itaallase, itaallast
італієць
juba
вже
kahjuks
на жаль
keel, keele, keelt
мова
keeltekool, keeltekooli, keeltekooli
мовна школа
kerge, kerge, kerget
легкий
kirjutama, kirjutada, kirjutan
писати
kodu, kodu, kodu
дім
kool, kooli, kooli
школа
kursus, kursuse, kursust
курси
kust
звідки
Läänemeri, Läänemere, Läänemerd
Балтійське море
Läti, Läti, Lätit
Латвія
lätlane, lätlase, lätlast
латвієць
Leedu, Leedu, Leedut
Литва
leedulane, leedulase, leedulast
литовець
lugema, lugeda, loen
читати
luuletus, luuletuse, luuletust
вірш
meil, meili, meili
електронна пошта, електронний лист
meri, mere, merd
море
natuke(ne), natukese, natukest
трохи (n-)
nii
таким чином, так
Norra, Norra, Norrat
Норвегія
nüüd
тепер, нині
oma, oma, oma
свій
õpetaja, õpetaja, õpetajat
учитель
õpetama, õpetada, õpetan
навчати
õpik, õpiku, õpikut
підручник
õpilane, õpilase, õpilast
учень
õppima, õppida, õpin
вчитися
oskama, osata, oskan
вміти, знати
päris
трохи, досить, цілком
pärit olema, pärit olla, olen pärit
походити (p- o-)
Poola, Poola, Poolat
Польща
poolakas, poolaka, poolakat
поляк
prantslane, prantslase, prantslast
француз
Prantsusmaa, Prantsusmaa, Prantsusmaad
Франція
rääkima, rääkida, räägin
говорити, розмовляти
rahvus, rahvuse, rahvust
національність
raske, raske, rasket
важкий
riik, riigi, riiki
держава
Rootsi, Rootsi, Rootsit
Швеція
rootslane, rootslase, rootslast
швед
Saksamaa, Saksamaa, Saksamaad
Німеччина
sakslane, sakslase, sakslast
німець
sõna, sõna, sõna
слово
Soome, Soome, Soomet
Фінляндія
soomlane, soomlase, soomlast
фін
sündima, sündida, sünnin
народжуватись
suur, suure, suurt
великий
Taani, Taani, Taanit
Данія
taanlane, taanlase, taanlast
данець
tuttavaks saama, tuttavaks saada, saan tuttavaks
познайомитись
ülikool, ülikooli, ülikooli
університет
üliõpilane, üliõpilase, üliõpilast
студент (ü-)
Ungari, Ungari, Ungarit
Угорщина
ungarlane, ungarlase, ungarlast
угорець
vanaema, vanaema, vanaema
бабуся
veel
ще
venelane, venelase, venelast
росіянин
Venemaa, Venemaa, Venemaad
Росія