Level 20 Level 22
Level 21

EnE 21


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alluv, alluva, alluvat
підлеглий
aruanne, aruande, aruannet
звіт
arutama, arutada, arutan
обговорювати (-tama)
avaldus, avalduse, avaldust
заява
eesmärk, eesmärgi, eesmärki
ціль, мета
enamasti
здебільшого
harjuma, harjuda, harjun
звикати
harva
зрідка, іноді
juhataja, juhataja, juhatajat
завідувач, керівник
kaasas olema, kaasas olla, olen kaases
бути на винос
keskkond, keskkonna, keskkonda
середовище, оточення
kogemus, kogemuse, kogemust
досвід
kohustus, kohustuse, kohustust
відповідальність
kolleeg, kolleegi, kolleegi
колега
komandeering, komandeeringu, komandeeringut
відрядження
koolitus, koolituse, koolitust
навчання, тренінг
koosolek, koosoleku, koosolekut
зібрання, нарада
korraldama, korraldada, korraldan
організовувати
meeleolu, meeleolu, meeleolu
настрій (m-)
nõupidamine, nõupidamise, nõupidamist
нарада
oskus, oskuse, oskust
навик
otsekohe
відразу
otsustama, otsustada, otsustan
вирішувати, приймати рішення
paindlik, paindliku, paindlikku
гнучкий
peamiselt
головним чином
pingeline, pingelise, pingelist
напружений
rahul
задоволений
suhted, suhete, suhteid
стосунки
suhtlema, suhelda, suhtlen
мати стосунки, спілкуватись
tähtaeg, tähtaja, tähtaega
термін, строк, дедлайн
tegelema, tegel(e)da, tegelen
займатись
toimuma, toimuda, toimub
ставатись
tööriist, tööriista, tööriista
інструмент, знаряддя
tootmine, tootmise, tootmist
виробництво
ülemus, ülemuse, ülemust
керівник, очільник
üritama, üritada, üritan
старатись, намагатись
üritus, ürituse, üritust
подія (ü-)
vahel
іноді
vahetus, vahetuse, vahetust
обмін
vaimne, vaimse, vaimset
душевний
välissuhted, välissuhete, välissuhteid
зовнішні відносини
võimalus, võimaluse, võimalust
можливість