Level 26 Level 28
Level 27

KnK 1


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aina
весь час, постійно
arenema, areneda, arenen
розвивати (-ema)
auhind, auhinna, auhinda
відзнака, нагорода
edetabel, edetabeli, edetabelit
таблиця першості
esitama, esitada, esitan
представляти, презентувати
hääldama, hääldada, hääldan
вимовляти
härg, härja, härga
віл, бик
hullumeelne, hullumeelse, hullumeelset
божевільний (довга форма)
joon, joone, joont
лінія, риска
juur, juure, juurt
коріння
kannatamatu, kannatamatu, kannatamatut
нетерплячий
kärbes, kärbse, kärbest
муха
kaunis, kauni, kaunist
прекрасний
kõne, kõne, kõnet
мовлення
kõnelema, kõneleda, kõnelen
казати
kulutama, kulutada, kulutan
зношувати, витрачати
kummitus, kummituse, kummitust
привід
kummut, kummuti, kummutit
комод, шафа
kuri, kurja, kurja
злий, недобрий
liitsõna, liitsõna, liitsõna
сполучник
loominguline, loomingulise, loomingulist
творчий
lugu, loo, lugu
історія
lünk, lünga, lünka
пробіл
mainima, mainida, mainin
згадувати
meeleheitlik, meeleheitliku, meeleheitlikku
відчайдушний
mõnu, mõnu, mõnu
задоволення
moodustama, moodustada, moodustan
утворювати
nipp, nipi, nippi
прийом (n-)
osa, osa, osa
частина
osalema, osaleda, osalen
брати участь (одним словом)
pagan, pagana, paganat
диявол, чорт
pill, pilli, pilli
музичний інструмент
pingutama, pingutada, pingutan
напружуватись
põrand, põranda, põrandat
підлога
põrsas, põrsa, põrsast
порося
puhas, puhta, puhast
чистий
röövima, röövida, röövin
грабувати
rott, roti, rotti
щур
saavutus, saavutuse, saavutust
досягнення
samm, sammu, sammu
крок
sarv, sarve, sarve
ріг
selgitama, selgitada, selgitan
пояснювати
sepp, sepa, seppa
коваль
serv, serva, serva
край
sisukas, sisuka, sisukat
змістовний
sõnarõhk, sõnarõhu, sõnarõhku
наголос, акцент
sõrg, sõra, sõrga
копито
sõudma, sõuda, sõuan
пливти, гребти
täitma, täita, täidan
заповнювати
tase, taseme, taset
рівень
tegu, teo, tegu
дія
tekkima, tekkida, tekkin
виникати
teos, teose, teost
твір
terav, terava, teravat
гострий
tõlge, tõlke, tõlget
переклад
tõmbama, tõmmata, tõmban
тягнути
tõsine, tõsise, tõsist
серйозний
tuletis, tuletise, tuletist
похідне слово
tulihingeline, tulihingelise, tulihingelist
полум'яний
tülitama, tülitada, tülitan
турбувати
tundmatu, tundmatu, tundmatut
невідомий
tunnetus, tunnetuse, tunnetust
почуття
uhke, uhke, uhket
гордий
vait
тихий (-t)
valdama, vallata, valdan
володіти, добре знати
varu, varu, varu
запас (v-)
vedama, vedada, vean
везти, щастити
vestlus, vestluse, vestlust
розмова
viipekeel, viipekeele, viipekeelt
мова жестів