Level 27 Level 29
Level 28

KnK 2


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
äge, ägeda, ägedat
крутий, гарячий
andekas, andeka, andekat
обдарований
ärkama, ärgata, ärkan
прокидатись
armuma, armuda, armun
закохуватись
aruanne, aruande, aruannet
звіт
arutama, arutada, arutan
обговорювати (-tama)
arvustus, arvustuse, arvustust
огляд (a-)
aus, ausa, ausat
чесний
eksima, eksida, eksin
помилятись
enesekindel, enesekindla, enesekindlat
самовпевнений
ettepanek, ettepaneku, ettepanekut
пропозиція (e-)
hajameelne, hajameelse, hajameelset
неуважний
heinakuhi, heinakuhja, heinakuhja
скирт сіна
hoidis, hoidise, hoidist
консерва, закрутка
hunt, hundi, hunti
вовк
iseloom, iseloomu, iseloomu
характер
iseloomustama, iseloomustada, iseloomustan
характеризувати
jõudma, jõuda, jõuan
дістатись, змогти
juhis, juhise, juhist
директива, інструкція, закономірність
julge, julge, julget
сміливий
kadakas, kadaka, kadakat
ялівець
käituma, käituda, käitun
поводитись
kannatlik, kannatliku, kannatlikku
терплячий
kaval, kavala, kavalat
хитрий
keha, keha, keha
тіло
kindel, kindla, kindlat
певний
kirglik, kirgliku, kirglikku
палкий
kits, kitse, kitse
коза
kõhn, kõhna, kõhna
худий
kõvasti
жорстко, твердо
külg, külje, külge
бік
lahendama, lahendada, lahendan
розв'язувати
lahke, lahke, lahket
люб'язний
laisk, laisa, laiska
лінивий
lammas, lamba, lammast
вівця
leiutama, leiutada, leiutan
винаходити
lohakas, lohaka, lohakat
неохайний
ninapidi
око в око
nutikas, nutika, nutikat
кмітливий
õigus, õiguse, õigust
рація
õlg, õla, õlga
плече
omadus, omaduse, omadust
особливість
orav, orava, oravat
вивірка, білка
palav, palava, palavat
спекотний
pisut
трохи (p-)
põhjendama, põhjendada, põhjendan
обгрунтовувати
porikärbes, porikärbse, porikärbest
м'ясна муха
puder, pudru, putru
каша, пюре
pugema, pugeda, pugen
залазити
purjetama, purjetada, purjetan
ходити під парусом
rändama, rännata, rändan
мандрувати
rasvane, rasvase, rasvast
жирний
rind, rinna, rinda
груди
rõõmus, rõõmsa, rõõmsat
щасливий (r-)
sääsk, sääse, sääske
комар
saavutama, saavutada, saavutan
досягати
seltskond, seltskonna, seltskonda
товариство, гільдія
seoses
у зв'язку з
solvuma, solvuda, solvun
ображатись
sügav, sügava, sügavat
глибокий
suhe, suhte, suhet
стосунок
suhtlema, suhelda, suhtlen
мати стосунки, спілкуватись
suhtuma, suhtuda, suhtun
ставитись
suund, suuna, suunda
напрям
tagasihoidlik, tagasihoidliku, tagasihoidlikku
скромний
taotlema, taotleda, taotlen
клопотати
tasakaalukas, tasakaaluka, tasakaalukat
врівноважений
tiir, tiiru, tiiru
коло (t-)
toetus, toetuse, toetust
підтримка
tõttu
через (t-)
tujukas, tujuka, tujukat
вередливий
tundma, tunda, tunnen
почуватись
tunduma, tunduda, tundun
відчувати, здаватись
tunnistus, tunnistuse, tunnistust
сертифікат
ühine, ühise, ühist
загальний
ulatuma, ulatuda, ulatun
досягати, діставати
uppuma, uppuda, upun
топитися
üsna
зовсім
uudishimulik, uudishimuliku, uudishimulikku
цікавський
uurima, uurida, uurin
вивчати, досліджувати
vaid
але, тільки
vaikne, vaikse, vaikset
тихий (-kne)
viisakas, viisaka, viisakat
ввічливий
viitsima, viitsida, viitsin
прагнути
volikogu, volikogu, volikogu
рада