Level 28 Level 30
Level 29

KnK 3


92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aju, aju, aju
мозок
ajurünnak, ajurünnaku, ajurünnakut
мозковий штурм
alluv, alluva, alluvat
підлеглий
ametialane, ametialase, ametialast
посадовий
ametlik, ametliku, ametlikku
офіційний
arendama, arendada, arendan
розвивати (-dama)
arutlema, arutleda, arutlen
обговорювати (-lema)
asjaajaja, asjaajaja, asjaajajat
помічник, асистент
asutaja, asutaja, asutajat
засновник, фундатор
avaldus, avalduse, avaldust
заява
eelis, eelise, eelist
перевага (e-)
eriala, eriala, eriala
спеціальність
esialgu
спочатку
ettekanne, ettekande, ettekannet
виступ, презентація
ettevõte, ettevõtte, ettevõtet
підприємство
haamer, haamri, haamrit
молоток
hirm, hirmu, hirmu
страх, жах
hooaeg, hooaja, hooaega
сезон
hool, hoole, hoolt
піклування
hull, hullu, hullu
божевільний (коротка форма)
idufirma, idufirmaa, idufirmat
стартап
iga, ea, iga
вік, тривалість життя
jaekaubandus, jaekaubanduse, jaekaubandust
роздрібна торгівля
jaht, jahi, jahti
полювання
kaudu
через (k-)
keevitaja, keevitaja, keevitajat
зварювальник
kere, kere, keret
тулуб, тіло
kogemus, kogemuse, kogemust
досвід
kohustus, kohustuse, kohustust
відповідальність
koolitus, koolituse, koolitust
навчання, тренінг
koosolek, koosoleku, koosolekut
зібрання, нарада
koostama, koostada, koostan
складати (k-)
laadima, laadida, laen
заряджати
läbimurre, läbimurde, läbimurret
прорив
ladu, lao, ladu
комора
laiahaardeline, laiahaardelise, laiahaardelist
розлогий, монументальний
lausuma, lausuda, lausun
казати, промовляти
leping, lepingu, lepingut
контракт, угода, договір
ligi
майже, близько
looma, luua, loon
творити
mälu, mälu, mälu
пам'ять
märkama, märgata, märkan
помічати
meediakajastus, meediakajastuse, meediakajastust
публічність
mõistlik, mõistliku, mõistlikku
обгрунтований
muld, mulla, mulda
ґрунт
murdma, murda, murran
переривати, розривати, порушувати
nõnda
отже
nõupidamine, nõupidamise, nõupidamist
нарада
nühkima, nühkida, nühin
терти
nuhtlus, nuhtluse, nuhtlust
покарання
õmbleja, õmbleja, õmblejat
швачка
osakaal, osakaalu, osakaalu
пропорція
paiskama, paisata, paiskan
кидати (p-)
peamiselt
головним чином
peenar, peenra, peenart
цибулина (про рослини чи квіти)
põhimõte, põhimõtte, põhimõtet
принцип
puudus, puuduse, puudust
недолік
rahuldama, rahuldada, rahuldan
задовільняти
rikas, rikka, rikast
багатий, заможний
rikkus, rikkuse, rikkust
багатство
rühm, rühma, rühma
група
saag, sae, saagi
пила
sagedane, sagedase, sagedast
частий
sammal, sambla, sammalt
мох
särama, särada, säran
мерехтіти, виблискувати, сяяти
sattuma, sattuda, sattun
потрапляти, опинятись
seade, seadme, seadet
прилад
seadus, seaduse, seadust
закон
suutma, suuta, suudan
могти, бути в стані
täitsa
повністю
tellimus, tellimuse, tellimust
замовлення (mus)
tiib, tiiva, tiiba
крило, фланг
toimetus, toimetuse, toimetust
діло, діяння
toodang, toodangu, toodangut
виріб, продукція
toode, toote, toodet
товар, продукт
töökoda, töökoja, töökoda
майстерня
tööriist, tööriista, tööriista
інструмент, знаряддя
tootmine, tootmise, tootmist
виробництво
tugi, toe, tuge
опора, устій
ülekanne, ülekande, ülekannet
грошовий переказ
ülemus, ülemuse, ülemust
керівник, очільник
ulmeline, ulmelise, ulmelist
фантастичний
üritus, ürituse, üritust
подія (ü-)
vaene, vaese, vaest
бідний
valdkond, valdkonna, valdkonda
фах
väljaanne, väljaande, väljaannet
видання, випуск
varn, varna, varna
вішак
veevärk, veevärgi, veevärki
водопровід
veri, vere, verd
кров
viskama, visata, viskan
кидати (v-)
voor, vooru, vooru
обоз
võrra
на