Level 2 Level 4
Level 3

EnE 3


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aadress, aadressi, aadressi
адреса
etteütles, etteütlese, etteütlest
диктант
härra, härra, härrat
пан
helistama, helistada, helistan
телефонувати
kesklinn, kesklinna, kesklinna
центр міста
kivi, kivi, kivi
каміння
konn, konna, konna
жаба
kord, korra, korda
порядок (k-)
korter, korteri, korterit
квартира
küla, küla, küla
село
küsima, küsida, küsin
питати, запитувати
lause, lause, lauset
речення
lehekülg, lehekülje, lehekülge
сторінка
linnaosa, linnaosa, linnaosa
район міста
lugupeetud
шановний
maantee, maantee, maanteed
шосе
mägi, mäe, mäge
пагорб, гора
maja, maja, maja
будинок, дім
mark, margi, marki
марка
meil
у нас (напр. у нас є)
meile
для нас, нам
miljon, miljoni, miljonit
мільйон
minul
у мене (напр. у мене є), довга форма
minule
мені, для мене (довга форма)
muidugi
звичайно, авжеж
mul
у мене (напр. у мене є), коротка форма
mulle
мені, для мене (коротка форма)
neil
у них (напр. у них є), коротка форма
neile
їм, для них (коротка форма)
nendel
у них (напр. у них є), довга форма
nendele
їм, для них (довга форма)
null
нуль
number, numbri, numbrit
число, номер
öelge
скажіть
õige, õige, õiget
правильний
olgu
хай буде, нехай
proua, proua, prouat
пані (p-)
puiestee, puiestee, puiesteed
бульвар
saatma, saata, saadan
надсилати
sada, saja, sadat
сто
sadam, sadama, sadamat
порт
sama
такий самий
selge, selge, selget
ясний
sinul
у тебе (напр. у тебе є), довга форма
sinule
для тебе, тобі (довга форма)
sul
у тебе (напр. у тебе є), коротка форма
sulle
для тебе, тобі (коротка форма)
supp, supi, suppi
суп
täht, tähe, tähte
літера, зірка
tal
у нього (напр. у нього є), коротка форма
talle
для нього, йому (коротка форма)
tänav, tänava, tänavat
вулиця
tavaline, tavalise, tavalist
звичайний
teadma, teada, tean
знати
tee, tee, teed
шлях
teil
у вас
teile
вам, для вас
telefon, telefoni, telefoni
телефон
temal
у нього (напр. у нього є), довга форма
temale
для нього, йому (довга форма)
töötama, töötada, töötan
працювати
tuhat, tuhande, tuhandet
тисяча
umbes
приблизно
ümbrik, ümbriku, ümbrikut
конверт
ütlema, ütelda, ütlen
сказати
uus, uue, uut
новий
vabandama, vabandada, vabandan
вибачатися, перепрошувати
vald, valla, valda
волость, прихід
vale, vale, valet
неправда, брехня
vastama, vastata, vastan
відповідати
vastus, vastuse, vastust
відповідь