Level 29 Level 31
Level 30

KnK 4


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aastaringselt
цілий рік
armas, armsa, armsat
коханий
arutlus, arutluse, arutlust
обговорення
erand, erandi, erandit
виняток
ettevõtlik, ettevõtliku, ettevõtlikku
підприємливий
häda, häda, häda
біда
haisema, haiseda, haisen
смердіти
hammustama, hammustada, hammustan
кусати
hani, hane, hane
гусак
hoidma, hoida, hoian
тримати, оберігати
hulk, hulga, hulka
кількість, множина
jätma, jätta, jätan
залишати
juhendaja, juhendaja, juhendajat
керівник
julgema, julgeda, julgen
наважуватись
käbi, käbi, käbi
шишка
kahetsema, kahetseda, kahetsen
шкодувати
kahtlane, kahtlase, kahtlast
підозрілий
käitumine, käitumise, käitumist
поведінка
känd, kännu, kändu
пень, корч
koi, koi, koid
міль
kokkuvõte, kokkuvõtte, kokkuvõtet
висновок, резюме
korgits, korgitsa, korgitsat
штопор
korralik, korraliku, korralikku
належний, аккуратный
kostma, kosta, kostan
мовити, казати
kriipima, kriipida, kriipin
дряпати
kringel, kringli, kringlit
крендель
kruvikeeraja, kruvi, kruvit
викрутка
kulp, kulbi, kulpi
ополоник
kuluma, kuluda, kulun
бути потрібним
lärm, lärmi, lärmi
шум
levitama, levitada, levitan
поширювати
liituma, liituda, liitun
долучатись, приєднуватись
lõhkuma, lõhkuda, lõhun
ламати, руйнувати
luud, luua, luuda
мітла, віник
luumurd, luumurru, luumurdu
перелам (l-)
maastik, maastiku, maastikku
краєвид, ландшафт, пейзаж
madal, madala, madalat
низький
mahtuma, mahtuda, mahun
вміщати, поміщати
maitsetaim, maitsetaime, maitsetaime
прянощі
majutama, majutada, majutan
заселяти
mess, messi, messi
ярмарок
metsik, metsiku, metsikut
дикий
nautima, nautida, naudin
насолоджуватись
niikuinii
так чи інакше
nurruma, nurruda, nurrun
муркотіти
otstarve, otstarbe, otstarvet
призначення, ціль
pai, pai, paid
пестощі
peagi
скоро (p-)
pigem
скоріше
piirkond, piirkonna, piirkonda
область, край
piisama, piisada, piisan
бути достатнім, вистачати
pilk, pilgu, pilku
погляд, мить
pisiasi, asja, asja
деталь, деталька
põhjus, põhjuse, põhjust
причина
põletik, põletiku, põletikku
запалення
puur, puuri, puuri
клітка
redel, redeli, redelit
сходи, драбина
remontima, remontida, remontin
ремонтувати
ring, ringi, ringi
коло (r-)
rõõm, rõõmu, rõõmu
радість
ründama, rünnata, ründan
нападати, атакувати
selguma, selguda, selgun
з'ясовуватись
seni
досі
sissetulek, u, sissetulekut
прибуток (s-)
sisustama, sisustada, sisustan
умебльовувати
taipama, taibata, taipan
розуміти, міркувати
teadur, teaduri, teadurit, teadureid
вчений, дослідник
tegutsema, tegutseda, tegutsen
діяти
tiik, tiigi, tiiki
ставок (t-)
töötus, töötuse, töötust
безробіття
truu, truud
вірний
tümps, tümpsu, tümpsu
голосна музика
turvakodu, turvakodu
шелтер
turvaline, turvalise, turvalist
безпечний
ühing, ühingu, ühingut
об'єднання
uskuma, uskuda, usun
вірити
uuring, uuringu, uuringut
дослідження
väide, väite, väidet
твердження
vald, valla, valda
волость, прихід
valuvaigisti, valuvaigisti, valuvaigistit
знеболюююче
varjupaik, varjupaikpaiga, varjupaikpaika
притулок (v-)