Level 30 Level 32
Level 31

KnK 5


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aine, aine, ainet
речовина, інгредієнт
ainevahetus, ainevahetuse, ainevahetust
метаболізм, обмін речовин
asju ajama, asju ajada, ajan asju
вести справи
aur, auru, auru
пара (a-)
eluviis, eluviisi, eluviisi
спосіб життя
ette kujutama, ette kujutada, kujutan ette
уявляти
häbi, häbi, häbi
сором
hape, happe, hapet
кислота
hingama, hingata, hingan
дихати
hoiatama, hoiatada, hoiatan
попереджати
hoolitsema, hoolitseda, hoolitsen
дбати (про), піклуватись
hüvasti
прощавайте
igavene, igavese, igavest
вічний
imeline, imelise, imelist
дивовижний
jaksama, jaksada, jaksan
бути в силах (зробити щось)
jälgima, jälgida, jälgin
слідкувати, спостерігати
kaal, kaalu, kaalu
ваги, терези, вага
kahtlev, kahtleva, kahtlevat
недовірливий, скептик
kaitsma, kaitsta, kaitsen
захищати
käskima, käskida, käsin
наказувати
kest, kesta, kesta
лушпиння, оболонка
kipsis
у гіпсі
kõndima, kõndida, kõnnin
ходити
koorima, koorida, koorin
чистити (k-)
kopsupõletik, kopsupõletiku, kopsupõletikku
пневмонія
korral
у випадку
külmavärinad, külmavärinadte, külmavärinadid
озноб
kuuluma, kuuluda, kuulun
належати
langema, langeda, langen
падати, знижуватись
liikuma, liikuda, liigun
рухатись (l-)
lõhki
навпіл
loosima, loosida, loosin
жеребкувати
luu, luu, luud
кістка
mahe, maheda, mahedat
оксамитовий, ніжний
murd, murru, murdu
перелам (m-)
niinimetatud
так званий (n-)
nisu, nisu, nisu
пшениця
õitsema, õitseda, õitsen
квітнути
olukord, olukorra, olukorda
ситуація
pant, pandi, panti
застава
parandama, parandada, parandan
виправляти, ремонтувати
peenike, peenikese, peenikest
тонкий, дрібний
pidurdama, pidurdada, pidurdan
гальмувати, сповільнюватись
piinlik, piinliku, piinlikku
незручний
pikali heitma, pikali heita, heidan pikali
прилягти
pingeline, pingelise, pingelist
напружений
pisik, pisiku, pisikut
мікроб, бактерія
põhjalik, põhjaliku, põhjalikku
ретельний
rasv, rasva, rasva
жир
saadus, saaduse, saadust
продукт, виріб
sisaldama, sisaldada, sisaldan
містити
süsivesikud, süsivesikute, süsivesikuid
вуглеводи
süstima, süstida, süstin
робити заштрик
täisväärtuslik, täisväärtusliku, täisväärtuslikku
повноцінний
tarbima, tarbida, tarbin
споживати
tarvitama, tarvitada, tarvitan
вживати
teravili, teravilja, teravilja
зерно
tohutu, tohutu, tohutut
величезний
toores, toore, toorest
дочасний, незрілий, сирий
tööstus, tööstuse, tööstust
промисловість
unetus, unetuse, unetust
безсоння
üritama, üritada, üritan
старатись, намагатись
valk, valgu, valku
білок
vältima, vältida, väldin
уникати
vara, vara, vara
майно
vereringe, vereringe, vereringet
кровообіг
vererõhk, vererõhu, vererõhku
кров'яний тиск
veresoon, veresoone, veresoont
кровоносна судина
veski, veski, veskit
млин
võimlema, võimelda, võimlen
робити вправи / зарядку