Level 32 Level 34
Level 33

KnK 6


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annetus, annetuse, annetust
пожертва
aukiri, aukirja, aukirja
почесна грамота
avalik, avaliku, avalikku
публічний
endine, endise, endist
колишній
ese, eseme, eset
предмет, річ, виріб
etendus, etenduse, etendust
вистава
hiiglaslik, hiiglasliku, hiiglaslikku
гігантський
ilmselt
очевидно, певно
jahe, jaheda, jahedat
прохолодний
kade, kadeda, kadedat
заздрісний
kaine, kaine, kainet
тверезий
kallistama, kallistada, kallistan
обіймати
kanuu, kanuu, kanuud
каное
karvane, karvase, karvast
пухнастий, волосатий
keset
посеред
kihvt, kihvti, kihvti
кльовий
kiruma, kiruda, kirun
сварити (k-)
klõpsima, klõpsida, klõpsin
клацати
kokkutulek, kokkutuleku, kokkutulekut
зліт, зустріч
kootud
в'язаний
korraldama, korraldada, korraldan
організовувати
kummardama, kummardada, kummardan
схилятись, кланятись
kummarduma, kummarduda, kummardun
нахилятись
kusjuures
при цьому
kuur, kuuri, kuuri
сарай
lahe, laheda, lahedat
просторий
lähedased, lähedaste, lähedasi
чудовий (l-)
link, lingi, linki
посилання
loodetavasti
ймовірно, напевно
loor, loori, loori
вуаль, накидка, капюшон
maiustus, maiustuse, maiustust
ласощі
meeldejääv, meeldejääva, meeldejäävat
незабутній
meelepärane, meelepärase, meelepärast
підходящий
mõnus, mõnusa, mõnusat
милий, приємний
mõtisklus, mõtiskluse, mõtisklust
роздум
mull, mulli, mulli
пухирець
õnnetus, õnnetuse, õnnetust
нещастя, аварія
õnnitlema, õnnitleda, õnnitlen
вітати
ööbima, ööbida, ööbin
ночувати
õrn, õrna, õrna
ніжний
osalus, osaluse, osalust
участь
otsustama, otsustada, otsustan
вирішувати, приймати рішення
paat, paadi, paati
човен
pagar, pagari, pagarit
пекар
pärg, pärja, pärga
вінок
peigmees, peigmeesmehe, peigmeesmeest
наречений
pidutsema, pidutseda, pidutsen
святкувати (p-)
pomisema, pomiseda, pomisen
бурмотіти
põnev, põneva, põnevat
такий, що захоплює
pooldama, pooldada, pooldan
бути прибічником
pult, puldi, pulti
пульт
püüdma, püüda, püüan
намагатись, пробувати
rivi, rivi, rivi
ряд, шеренга
rõõmustama, rõõmustada, rõõmustan
тішитись
ruut, ruutu, ruutu
квадрат
saade, saate, saadet
передача (теле-, радіо-)
saladus, saladuse, saladust
таємниця
sale, saleda, saledat
стрункий
salm, salmi, salmi
строфа
seas
серед (s-)
sihtkoht, sihtkoha, sihtkohta
напрям (-oht)
sünd, sünni, sündi
народження
suudlema, suudelda, suudlen
цілувати
tähistama, tähistada, tähistan
святкувати (t-)
teada andma, teada anna, annan teada
сповіщати
tihe, tiheda, tihedat
щільний
tobe, tobeda, tobedat
дурний, нетямущий
tõepoolest
дійсно, насправді
toitlustus, toitlustuse, toitlustust
харчування (toitlu-)
tolmuimeja, tolmuimeja, tolmuimejat
пилосос
ühiselt
спільно
ulatama, ulatada, ulatan
простягати
üle andma, üle anda, annan üle
передавати
ülevaade, ülevaate, ület
огляд (ü-)
üllatama, üllatada, üllatan
дивувати
uputus, uputuse, uputust
потоп, затоплення
valmistama, valmistada, valmistan
готувати
vastavalt
відповідно