Level 39 Level 41
Level 40

KnK 12


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alaline, alalise, alalist
постійний
asetama, asetada, asetan
розміщати
hoiak, hoiaku, hoiakut
поза, позиція
hoolima, hoolida, hoolin
дбати, піклуватись
igatahes
у кожному разі
järeldus, järelduse, järeldust
висновок
juhe, juhtme, juhet
дріт, шнур
käekäik, käekäiku, käekäiku
доля
kiirgama, kiirata, kiirgan
випромінювати
kuvama, kuvada, kuvan
виводити, відтворювати
laduma, laduda, laon
складати (l-)
lett, leti, letti
прилавок, стійка
lint, lindi, linti
стрічка, плівка
lüliti, lüliti, lülitit
вимикач
maksumäär, maksumäära, maksumäära
податковий тягар
nupp, nupu, nuppu
кнопка
parata
(що) поробиш
piiksuma, piiksuda, piiksun
цвірінчати, пищати
pulk, pulk pulga, pulka
дрючок
puudutama, puudutada, puudutan
торкатись
rippuma, rippuda, ripun
висіти
saabuma, saabuda, saabun
прибувати
seos, seose, seost
зв'язок, з'єднання
taotlus, taotluse, taotlust
клопотання
tasuma, tasuda, tasun
платити (t-)
toon, tooni, tooni
тон
tulemus, tulemuse, tulemust
результат
ühtne, ühtse, ühtset
єдиний, цілісний
üleliigne, üleliigse, üleliigset
надлишковий, зайвий
vähenema, väheneda, vähenen
зменшуватись
väljavõte, väljavõtte, väljavõtet
виписка, витяг
vool, voolu, voolu
поточний
võõrandamine, võõrandamise, võõrandamist
відчуження