Level 40 Level 42
Level 41

KnK 13


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arvestama, arvestada, arvestan
враховувати, покладатись
eelnev, eelneva, eelnevat
попередній (eeln-)
eeskiri, eeskirikirja, eeskirikirja
припис
helkur, helkuri, helkurit
рефлектор
hoiatus, hoiatuse, hoiatust
попередження
hõikama, hõigata, hõikan
гукати, кликати
hoog, hoo, hoogu
швидкість
hoolikalt
обережно
imekombel
на щастя, дякувати Богу
iste, istme, istet
сидіння, місце
jääpurikas, jääpurika, purikat
бурулька
järsku
раптом
kihlatu, kihlatu, kihlatut
заручений
kihutama, kihutada, kihutan
линути, нестися
kiiver, kiivri, kiivrit
шолом
kõhklevalt
непевно
krigin, krigina, kriginat
скрип, вищання
küllap
ймовірно
lahti vajuma, lahti vajuda, vajun lahti
відкриватись
lahutama, lahutada, lahutan
віднімати, забирати
laskma, lasta, lasen
дозволяти, випускати
liitma, liita, liidan
додавати, приєднувати
lörts, lörtsi, lörtsi
сльота, багно, болото
lükkama, lükata, lükkan
штовхати
maastur, maasturi, maasturit
всюдихід
mööduma, mööduda, möödun
минати, проходити мимо
naelkumm, naelkummi, naelkummi
шипована гума
nutma, nutta, nutan
плакати
põlema, põleda, põlen
горіти
puhuma, puhuda, puhun
дути
rehv, rehvi, rehvi
шина
sõim, sõimu, sõimu
сварка
süü, süü, süüd
вина, провина
tagurdama, tagurdada, tagurdan
рухатись назад
teeserv, teeserva, teeserva
узбіччя
turvavöö, turvavöö, turvavööd
ремінь безпеки
ületama, ületada, ületan
переходити, минати
ummik, ummiku, ummikut
корок, затор
vahele jääma
попасти, пропускати
vanduma, vanduda, vannun
сваритись, битись