Level 42 Level 44
Level 43

KnK 15


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alustala, alustalaa, alustalaa
устій
aseaine, aseaine, aseainet
замінник
ergastama, ergastada, ergastan
підбадьорювати, надихати
hämmastav, hämmastava, hämmastavat
неймовірний, дивовижний
hein, heina, heina
сіно
helge, helge, helget
світлий, соняшний, радісний
hing, hinge, hinge
душа
hoovihm, hoovihma, hoovihma
короткочасний дощ
ilmnema, ilmneda, ilmnen
виявлятись
jäigalt
жорстко, туго
jonnipunn, jonnipunni, jonnipunni
вередун, коверзун, комиза
kadekops, kadekopsu, kadekopsu
заздрісник
keelepeksja, keelepeksja, keelepeksjat
пліткар
kilplane, kilplase, kilplast
телепень, дурень
kogumik, kogumiku, kogumikku
зібрання, колекція
kõhedus, kõheduse, kõhedust
переляк
komme, kombe, kommet
звичай
kontvõõras, kontvõõra, kontvõõrast
непроханий гість
kubujuss, kubujussi, kubujussi
надто закутана дитина
kujundama, kujundada, kujundan
формувати, складати
kurikael, kurikaela, kurikaela
злодій
loojang, loojangu, loojangut
захід сонця
määrama, määrata, määran
ухвалювати, визначати
memmepoeg, memmepoja, memmepoega
мазунчик
merekaru, merekaru, merekaru
морський вовк
mõlgutama, mõlgutada, mõlgutan
міркувати, зважати
moodus, mooduse, moodust
спосіб, метод
mürakaru, mürakaru, mürakaru
пустун
niit, niidi, niiti
нитка
olemuslik, olemusliku, olemuslikku
характеристика
pagasnik, pagasniku, pagasnikut
багажник
pakane, pakase, pakast
холоднеча
pikanäpumees, pikanäpumehe, pikanäpumeest
злодій
piripill, piripilli, piripilli
плаксій
raba, raba, raba
торфяник
rännak, rännaku, rännakut
подорож
rullnokk, rullnoka, rullnokka
хуліган, шибеник
siirduma, siirduda, siirdun
прямувати, відправлятись
sisendama, sisendada, sisendan
навіювати
suplema, supelda, suplen
купатись
täiuslik, täiusliku, täiuslikku
досконалий
tipp, tippu, tippu
верхівка
tõenäoline, tõenäolise, tõenäolist
вірогідний, можливий
turvatunne, turvatunde, turvatunnet
почуття безпеки
üksnes
тільки, лише
vaikus, vaikuse, vaikust
тиша
valem, valemi, valemit
формула
väljendama, väljendada, väljendan
виражати, висловлювати
vandersell, vanderselli, vanderselli
ремісник
varuma, varuda, varun
запасати, заготовляти