Level 49 Level 51
Level 50

736 - 750


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ik ben allergisch aan pinda’s / apennootjes.
Je suis allergique aux cacahuètes.
Ik ben vatbaar voor suikerziekte / diabetes.
J’ai une tendance au diabète.
Hebt u hoge bloeddruk?
Avez-vous de la tension ?
Uw polsslag is zwak.
Votre pouls est faible.
In mijn familie zijn er hartziektes.
Il y a des maladies cardiaques dans ma famille.
Het is een besmettelijke ziekte.
C’est une maladie infectieuse.
Ik kan het niet meer aan. Ik heb te veel pijn.
Je n’en peux plus. J’ai trop mal.
naar het ziekenhuis
jambe à l’hôpital
In spoedgevallen ga je naar het ziekenhuis.
En cas d’urgence, allez à l’hôpital.
Ze heeft een operatie ondergaan.
Elle a été opérée.
Kunt u een ambulance opbellen?
Pouvez-vous appeler une ambulance ?
Het is een hartaanval.
C’est une crise cardiaque.
Heeft hij cardiopulmonaire reanimatie nodig?
A-t-il besoin de réanimation cardio-pulmonaire ?
Moet hij in intensieve worden opgenomen?
A-t-il besoin d’être hospitalisé en réanimation ?
Hij is zwaar gekwetst / gewond.
Il est gravement blessé.