Level 55 Level 57
Level 56

826 - 840


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ik verbind u door.
Je vous mets en relation.
Blijft u aan de lijn?
Pouvez-vous rester en ligne ?
Ik bel over tien minuten terug.
Je rappellerai dans dix minutes.
Het spijt me. De heer Vanrenterghem is momenteel niet beschikbaar.
Désolé. M. Vanrenterghem n’est pas disponible pour le moment.
De lijn is bezet.
La ligne est occupée.
Wilt u een boodschap achterlaten?
Voulez-vous laisser un message ?
Kan ik een boodschap aannemen?
Puis-je prendre un message ?
Kan ik hem de telefoonboodschap overmaken?
Puis-je lui communiquer le message téléphonique ?
Mag ik hem zeggen wie er gebeld heeft?
Puis-je lui dire qui a appelé ?
vergaderen
participer à une réunion
Ik ben er zeker van dat… Ik ben ervan overtuigd dat…
Je suis certain(e) que…
Naar mijn mening… Ik ben van mening dat…
À mon avis…
Ik denk eerder dat…
J’ai tendance à penser que…
Ik begrijp wat u bedoelt.
Je vois ce que vous voulez dire.
Ik ben het met u helemaal eens. Ik ga met u helemaal akkoord.
Je suis totalement d’accord avec vous.