Level 58
Level 59

871 - 880


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ik dank u voor uw brief van 25 september.
Merci pour votre lettre du 25 septembre.
In aansluiting op / Naar aanleiding van uw advertentie in de NRC-Handelsblad…
Suite à votre annonce parue dans le NRC-Handelsblad…
In antwoord op uw brief van 3 december…
Suite à votre lettre du 3 décembre…
Hierbij verzoek ik u mij inlichtingen te bezorgen over uw aanbieding.
Je vous écris pour demander des renseignements à propos de votre offre.
Kunt u mij…?
Vous serait-il possible de… ?
Ik zou u dankbaar zijn als u…
Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir…
Ik wil dat heel graag voor u doen.
Je serais ravi(e) de faire cela.
Tot mijn grote spijt… Het spijt me dat ik…
Malheureusement…
In de bijlage vindt u een kopie van mijn reclamatie.
Je joins une copie de ma réclamation.
Ik stuur u hierbij ingesloten een kopie van mijn reclamatie.
Veuillez trouver ci-joint une copie de ma réclamation.