Level 7 Level 9
Level 8

GATI TE POROSIS


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Essen
ushqimi
das Getränk
pija
mitnehmen
me marrë me veti
zum Mitnehmen oder zum hier Essen?
do e merrni me vete apo do hani këtu?
Sie sind
Ju jeni (formal)
wie viele sind Sie?
Sa veta jeni ju?
der Tisch
tavolina
einen Tisch für zwei bitte
një tavolinë për dy ju lutëm
reservieren
me rezervu
haben Sie reserviert?
a keni rezervuar?
alles
gjithçka
nichts
asgjë
leider
për fat të keq
mehr
më shumë
es ist leider nichts mehr frei
për fat të keq nuk është më lirë (restoranti është mbushur)
entlang
përgjatë
hier entlang bitte
këndej ju lutëm
bestellen
me porosit
sein
me qenë
dürfen
me leju
es darf
është lejuar
was darf's sein?
çka do të donit të porosisni
die Flasche
gota
das Wasser
uji
ich hätte gern ...
unë do të doja (të kem)
eine Flasche Wasser bitte
një gotë ujë ju lutëm
mit
me
ohne
pa
oder
ose
die Karte
letra/ menyja
die Vorspeise
parahaja
das Hauptgericht
gjella kryesore
das Dessert
deserti
ich bin am Verhungern!
jam tepër i uritur
ist das vegetarisch?
a është kjo vegjetariane
kein; keine
pa/ s'ka
ich esse kein ...
unë nuk ha....
das Fleisch
mishi
das Gemüse
perimja
ich esse kein Fleisch
unë nuk ha mish
ich habe eine Fischallergie
unë kam alergji ndaj peshqive
statt
në vend të
mit Tofu statt Fleisch bitte
me Tofu në vend të mishit ju lutëm
das Gleiche bitte
të njejtën ju lutëm
noch eins bitte
edhe një ju lutëm
sonst noch etwas?
diçka tjetër?
probieren
me provu
schmecken
me shiju
einpacken
me paketu
kann ich mal probieren?
a mund të provoj unë njëherë
können Sie mir das einpacken?
a mund të ma paketoni këte ju lutëm
hat es geschmeckt?
a je i kënaqur (nga ushqimi)
bezahlen
me pagu
zusammen
bashkë
getrennt
ndarë
können wir bitte bezahlen?
a mundemi ne të paguajmë
geht das zusammen oder getrennt?
a do të paguani bashkë apo të ndarë
bar
kesh (cash)
können wir mit Karte bezahlen?
a mundëmi të paguajmë me kartë (krediti)
dann
atëherë
das wären dann achtzehn Euro bitte
atëhere kjo do të jetë 18 euro ju lutëm
stimmt so!
mbaje kusurin