Level 26 Level 28
Level 27

15/07


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
С каждым годом
från år till år (inte nödvändigtvis varje år)
отдалённый
avlägsen (plats)
снаряжение
utrustning (с...)
лишь только
så snart som (л...)
как только
så snart som (к...)
до тех пор пока
så länge som (д...)
отставка
avgång
лавровый венок
lagerkrans
кипяток
kokande vatten
нападение
attack (атака)
безвозмездный
gratis (не "бесплатно")
именинника
den som firar år
туман
dimma
сквозь годы
genom åren
потолок
tak (крыша)