Level 2 Level 4
Level 3

10/06


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
отставание
fördröjning
Учреждение
institution/byrå
Невостребованность
irrelevans
весьма
ganska
доля рынка
marknadsandel
лишь
bara/endast
ослабление
försvagning
Преемственность
kontinuitet
вычислительный
dator(teknik)
по-студенчески
(leva) som student
везение
tur/lycka (удача)
Ущерб
förlust (убыток)
опережение
förväg
Мирный
fredlig
Как себя чувствуешь?
Hur mår du?
Горячий шоколад
varm choklad
Билет со скидкой
rabatterad biljett
По двум причинам
av två skäl
грешник
syndare
följa regler
следовать правилам
antikroppar
антитела
экстренный выезд
nödutgång
Еженевно
varje dag
Еженедельно
varje vecka
проглотить
svälja (pf)
по мере того как
i den mån som
До того как
fram till/före
При коммунизме
under kommunism (lokativ)
вследствие
eftersom (+ genitiv)
поскольку
så/eftersom (по-)