Level 83 Level 85
Level 84

musical instrument


142 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
musical instrument
ادوات موسیقی ، ساز موسیقی
variety
تنوع ، گوناگونی ، جوراجور
expressiveness
بیانگر ، روشنی ، سلاست
emotive
احساسی ، وابسته به احساسات
fantastic
خارق العاده ، خیالی
unconventional
غیر متعارف ، خلاف عرف
clam
محکم گرفتن ، به چنگال گرفتن ، خسیس ، صدف خوراکی
sane
سالم ، دارای عقل سلیم
tie
کروات ، رابطه ، بند ، برابری ، ربط
sweet
شیرین ، خوش ، مطبوع ، نقل
crisp
ترد ، چیز خشک ، موج دار کردن ، حلقه حلقه کردن ، چیپس
versatile
همه کاره ، تطبیق پذیر ، متحرک ، روان
instrument
ابزار ، ادوات ، وسیله ، اسباب ، آلت
composer
آهنگ ساز ، سراینده ، سازنده
bass
بم ، کسی که صدای بم دارد
rhythm
نواخت ، آهنگ موزون ، وزن ، اصول
meaningful
معنی دار
catchy
گیرنده ، جاذب
harmony
توازن ، همسازی ، تطبیق ، هم آهنگی ، هماهنگی
melody
ترانه ، لحن ، نغمه ، آهنگ ، صدای موسیقی
portable
قابل حمل ، دستی ، سفری
coolest
جالبترین ، خنک ، خونسرد
express
سریح السیر ، سریع ، روشن ، مخصوص ، بیان کردن ، ادا کردن
difficult
مشکل ، سخت ، دشوار
master
استاد ، چیره دست ، سرور
heavenly
آسمانی ، بهشتی ، روحانی ، علوی
enchanting
دلربا ، فریبنده
soulful
پر از احساس ، با روح ، روحانی
the calmest
آرام ترین
sophisticated
پیچیده ، مصنوعی ، غیر طبیعی، بافرهنگ ، آگاه
elegant
ظریف ، زیبا ، برازنده ، مطابق مد روز
tranquility
آرامش ، آسودگی ، آسایش خاطر
gospel
انجیل ، بشارت درباره مسیح ، مژده نیکو
affordable
مقرون به صرفه
compact
جمع و جور ، متراکم ، محکم ، فشرده کردن
pure
خالص ، پاک ، محض ، تمیز
less
کمتر ، کوچک تر
role
نقش ، وظیفه ، رول
wish
آرزو ، خواهش ، طلب ، حاجت
string
رشته ، رسیمان ، نخ ، سیم
plucked
به صدا درآوردن ، کشیدن ، ناگهان کشیدن
hammered
کوبیدن ، ضربت زدن ، چکش زدن
obtained
بدست آوردن ، حاصل کردن ، فراهم کردن ، گرفتن
patience
صبر ، طاقت ، شکیبایی
perseverance
پشتکار ، استقامت ، اصرار
texture
بافت ، تار و پود ، شالوده
arranger
تنظیم کننده ، مرتب کننده
song
ترانه ، شعر ، سرود ، نغمه
piano
پیانو ، قطعه موسیقی آرام و آهسته ، ارام بنوازید
melodic
خوش نوا ، خوش آهنگ ، دارای ملودی
accompany
همراهی کردن ، جفت کردن ، صدا یا ساز را جفت کردن
ensemble
گروه ، اثر کلی
whisper
نجوا ، پچ پچ ، در گوشی
shout
فریاد کشیدن ، داد و فغان
octaves
نت های هشتگانه موسیقی
toward
به سمت ، به طرف
genres
نوع ، جنس ، قسم ، دسته ، طرز
apparently
ظاهرا ، از قرار معلوم
plus
به علاوه ، افزودن به
groove
شیار ، خط ، عادت زندگی ، تن در دادن
countless
بی شمار ، نا شمرده
ease
سهولت ، سادگی ، آسانی
grand
عالی ، عظیم ، والا ، بزرگ
church
کلیسا ، کلیسایی ، روحانی
drum
طبل ، دهل ، طبل زدن
weird
عجیب و غریب ، مرموز ، خارق العاده
soothing
تسکین دهنده ، آرامش بخش
captivating
فریبنده ، اسیر کردن ، فریفتن
fit
مناسب ، شایسته ، سازگار ، متناسب کردن
cheaper
ارزان تر ، کم ارزش ، پست
appeal
درخواست ، طلب ، التماس
widely
به طور گسترده ای
incline
شیب ، تمایل ، خمیدگی، مستعد شدن
overrated
مبالغه ، زیاد برآورد کردن ، زیاد اهمیت دادن به
unless
مگر اینکه ، جز اینکه
opportunity
فرصت ، مجال ، موقع
outstanding
برجسته ، ممتاز ، عالی ، بیرون زده
subconsciously
ناخود آگاه
hones
با سنگ تیز کردن ، ناله کردن ، صاف کردن
spirit
روح ، روان ، جان ، مشروبات الکلی
humanity
بشریت ، نوع بشر
interest
علاقه ، بهره ، سود ، علاقه مند کردن
achievement
بدست آوردن ، موفقیت
tone-deaf
فاقد حساسیت نسبت به آهنگ موسیقی
deaf
کر ، فاقد قوه شنوایی
visualize
تجسم کردن ، تصور کردن
self-esteem
عزت نفس ، شخصیت
esteem
عزت ، احترام ، اعتبار ، شهرت
vital
حیاتی ، واجب ، اساسی
journey
سفر کردن ، مسافرت
probably
شاید ، احتمالا
waste
اتلاف ، هدر دادن ، ضایعات
distress
پریشانی ، اندوه ، غم
clueless
سرسختی ، بدون سرنخ ، سردرگم
brings
آوردن ، موجب شدن ، رساندن به ، آمدن به مکانی با چیزی یا شخصی
term
مدت ، اصطلاح ، دوره ، شرایط ، نرم
trick
فوت و فن ، حیله ، حقه
consider
در نظر گرفتن ، ملاحظه کردن ، تفکر کردن
impressively
همه جانبه ، چشمگیر
exposed
افشاء کردن ، نمایش دادن ، ظاهر ساختن
introductory
مقدمه ، مقدماتی ، وابسته به مقدمه
whistle
سوت زدن ، غژ غژ کننده ، صفیر
tune
آهنگ ، نغمه ، لحن
joy
شادی ، لذت ، مسرت
hate
نفرت ، تنفر ، دشمنی ، بیزار بودن
pressuring
فشار دادن
disapprove
رد کردن ، ناپسند شمردن
achieve
رسیدن ، دست یافتن ، انجام دادن
bonus
جایزه ، انعام ، پرداخت اضافی
enriches
غنی کردن ، پر مایه کردن ، توانگر کردن
rest
استراحت ، فراغت ، باقیمانده
won't
خو گرفته ، معتاد به ، عادت
simultaneously
همزمان ، با هم ، ضمنا
inspire
الهام بخشیدن ، القاء کردن ، سر غیرت آوردن ، نفس عمیق کشیدن
enthusiasm
اشتیاق ، شور و ذوق
frustrating
نا امید کردن ، خنثی کردن ، مختل کردن
bruised
کبود شدن ، کوفته شدن ، کوبیدن
chords
آکورد ، سیم ، تار
caught
گرفتار
switched
تغییر دادن ، راه را عوض کردن
fascinated
مجذوب ، مسحور
still
هنوز ، باز هم ، همیشه
laid
گذاشتن ، طرح کردن ، تخم گذاردن
foundation
پایه ، اساس ، شالوده
amusement
تفریحی ، سرگرمی ، تفریح ، لذت
gifted
با استعداد ، خوش ذوق
breath
نفس ، دم ، جان
inhaling
استنشاق کردن ، استشمام کردن ، تنفس کردن
exhaling
باز دم ، بیرون دادن
aside
گذشته از ، بکنار ، جداگانه
dealt
پرداختن ، سروکار داشتن با
discourage
دلسرد کردن ، سست کردن ، بی جرات ساختن
unfortunately
متاسفانه
take a glance
نگاه اجمالی انداختن
miss-minded
فراموش کار ، بی فکر، دلتنگ
it sharps mind
ذهن را تیز می کند ، باهوش
the mellow tune
صدای ملایم ، لحن ملایم
sing along
باهاش میشه خوند ، آواز خواندن
play solo
به تنهایی میشه زد ، بازی انفرادی
the crown goes to ...
... تاج میرسه به
crown
تاج پادشاهی ، ملکه ، فرق سر ، حد کمال
crime rate
میزان جرم ، نرخ جرم