Level 10 Level 12
Level 11

Colours


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Àwọ̀
Colour
Awon àwọ̀
Colours
Funfun
White
Dudu
Black
Pupa
Red
Àwọ̀ òféèfé
Orange
Àwọ̀ ìyèyè
Yellow
Àwọ̀ ewé
Green
Àwọ̀ aró
Blue
Àwọ̀ pupa fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́
Pink
Àwọ̀ elése àlùkò
Purple
Àwọ̀ eérú
Grey
Àwọ̀ fàdákà
Silver
Àwọ̀ wúrà
Gold
Àwọ̀ igi
Brown
Nkan alàwọ̀ ewé
Something that has a green colour
Nkan alàwọ̀ igi
Something that has a brown colour