Level 17 Level 19
Level 18

Verbs


109 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ri
To see
Kọ́
To write
To read
Kọ
To learn
To understand
Mọ
To know
Ronú
To think
Fún
To give
Ṣiṣẹ́
To work
Sọ̀rọ̀
To speak
Fẹ́
To want
Jẹun
To eat
Mu
To drink
Ṣe
To do
Fẹràn
To love
Ṣere
To play
Sáré
To run
Rẹ́rìn
To smile/laugh
Sunkún
To cry
Dìde
To stand
Jókòó
To sit
Dúró
To stop/wait
Rìn
To walk
To jump
To dance
Sùn
To sleep
To wake up/steal
lọ
To go
To come
To arrive
Wọlé
To enter
Rihé
To find
To have
Gbá
To kick/ To sweep
Gbé
To live/ To carry
To buy
To sell
To cook/boil
Dín
To fry
Tọjú
To take care of
Kọrin
To sing
Jẹ́
To be
Bẹ̀rẹ̀
To start/crouch
Gbọ́/Gbọ́rọ̀
To hear
To fight
Jàbọ́
To lie
Pàtẹ́wọ́
To clap
To use
Wẹ̀
To take a bath
Wọ aṣọ
To put on clothes
Wọ bàtà
To wear shoes
Dápadà
To return
Pariwo
To shout
To pull
Yọkúrò
To remove
Bi leere
To ask
Ránlétí
To remind
Fetísílẹ̀
To listen
Ṣubú
To fall
To catch
Gbàdúrà
To pray
Tẹ̀lé
To follow
To fly
Gbàgbé
To forget
Dàgbà
To grow
Fipamọ́
To keep
To lend
Kópa
To partake
Rán
To send
Fihàn
To show
Gbóòórùn
To smell
To spend
Búra
To swear
Ṣèpè
To curse
Wẹdò
To swim
Wọ̀
To wear
Bẹ̀bẹ̀/Tọrọ
To beg
To call
To look
Sinmi
To rest
Ṣàyẹ̀wò
To examine
Jọ́sìn
To worship
Yín
To praise
Gbà/Mú
To take
Bímo
To deliver (a baby)
To beat
Gbégbóná
To warm
Sọfún
To inform/ To tell
Sun/Fijóná
To burn
Jáde
To go out
Pàdé
To meet
To cut
Gbádùn
To enjoy
Fààjì
To get lit (have fun)
Múwá
To bring
Àṣìṣe
To mistake
Sìgbọ̀
To misunderstand
Rántí
To remember
Ṣàlàyé
To explain
Dáhùn mi lo n
Answer me
Dálẹ́kun
To warn
To die
Ṣàpèjúwe
To describe
Fọ
To wash
Pín
To divide
To dish (food)
To pour something
San
To pay
To breathe