Level 16
Level 17

Ek bilgiler ve finish.. :)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Glikoliz olayı
tüm canlılarda ortaktır.
İnorganik maddeden organik madde sentezleme (fotosentez ve kemosentez)
tüm canlılarda ortak değildir.
Organik madde monomerlerinden organik madde polimerleri sentezleme
tüm canlılarda ortaktır.
Tüm canlılarda hücre zarı
bulunur.
Tüm canlılarda hücre çeperi bulunmaz.
(bakteri, arke, algler, mantarlar ve bitkilerde bulunur.)
Ökaryot canlıların bazıları tek hücrelidir.
(protistalar)
Heteretrof beslenen bir canlı,
mantar, hayvan ve bitki olabilir.
Dokulaşma
tek hücreli canlılarda görülür.
Tüm canlılarda zarsız organel
(ribozom) bulunur.
Tüm canlılar hücre dışı sindirim yapmaz.
(saprofitler yaparlar)
Embriyonik gelişme
kesinlikle tek hücreli canlılarda görülmez.
Üretici olup kloroplast organeli olmayan canlılar vardır.
(fotosentetik bakteriler)
Prokaryot canlılar
hormon bulundurmaz.
Bakteriler amitoz
bölünme gerçekleştirir.
Polimer bir maddenin hücre dışında parçalanıp hücreye alınması,
gelişmiş canlılarda görülür.