Level 4 Level 6
Level 5

Beslenme


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Beslenme tipine göre canlılar
Ototrof ve Heteretrof canlılar olarak ikiye ayrılır
Ototrof Canlılar ikiye ayrılır
Fotoototrof ve Kemoototrof canlılar.
Fotoototrof canlılar besinlerini
güneş enerjisiyle üreten canlılardır (bitkiler ve bazı bakteriler)
Fotoototrof canlılar
fotosentez ve kemosentez yaparlar.
Fotosentez yapan canlılara örnek
maviyeşilalg(siyanobakterileri), alg, öglena ve bitki verilebilir.
Kemosentez yapan canlıların
hepsi prokaryottur.
Kemoototroflar besinlerini
kimyasal maddelerin oksitlenmesiyle elde ederler.(Nitrit ve Nitrat bakterileri, azot döngüsü)
Kemoototrofların enerji kaynağı
enerji kaynağı inorganik maddelerdir.
Fotoototrof ve Kemoototrofların
karbon kaynağı CO2'dir.
Heteretroflar hazırcıdır, örnek olarak
parazitler, saprofitler, hayvanlar olabilir.
Hem ototrof hem heteretrof canlılara örnek olarak,
böcekçil bitkiler ve öglena verilebilir.
Heteretroflar
Kemoheteretroflara ayrılır.
Kemoheteretrofların enerji ve karbon kaynağı
Organik maddelerdir.