Level 5 Level 7
Level 6

Solunum


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Besinleri parçalayarak enerji elde etme olayına
solunum denir.
Solunum
O2'li O2'siz ve Fermantasyon olmak üzere üçe ayrılır.
Oksijenli solunum,
C6H12O6 + 6O2=6CO2 + 6H2O +32ATP
O2'li ve O2'siz solunumda
ETS vardır.
organik-->inorganik
oksijenli solunumdur.
inorganik-->organik
oksijensiz solunumdur.(fotosentez)
Fermantasyona örnek olarak
Laktik Asit/Etil Alkol verilebilir.
Solunum tüm canlılarda ortaktır fakat
O2'li veya O2'siz solunum ortak değildir.
Solunum glikozdan Atp etme olayı olduğu için
sadece hücre içinde gerçekleşir.
O2'li O2'siz ve Fermantasyonda da
glikoliz gerçekleşir.