Level 6 Level 8
Level 7

Büyüme ve Gelişme


2 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Büyüme,
canlıların yapısını oluşturan hücre veya hücrelerin hacimce ve sayıca artışıyla sağlanır.
Gelişme,
genç bir bireyin yetişkin bir birey olmasına kadar geçen süredir.