Level 2
Level 1

UNIT 1A PART 1


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
full name
pełne imię i nazwisko
short for
skrót od
Her name is short for Elizabeth.
Jej imię to skrót od Elizabeth.
initials
inicjały
maiden name
nazwisko panieńskie
married name
nazwisko po mężu
nickname
przezwisko
change name legally
legalnie zmienić imię
pseudonym
pseudonim
named after
nazwany po
A street was named after him.
Nazwano po nim ulicę.
first name
imię
middle name
drugie imię
He's called Ed for short.
W skrócie nazywają go Ed.
avoid confusion
uniknąć nieporozumienia
multiply
pomnożyć
divide
podzielić
shorten
skrócić
shorten trousers
skrócić spodnie
nowadays
w dzisiejszych czasach
reverse
odwrócić
The order is reversed.
Kolejność jest odwrócona.
birth certificate
akt urodzenia
relate to
odnosić się do
The last question was related to the country's history.
Ostatnie pytanie odnosiło się do historii kraju.
tribe
plemię